Själva upphovet är något, som inträffade år 680. Då stupade i strid Hussein, för shiamuslimerna den ende rätte efterträdaren till Muhammed.

Men medan Hussein för shiamuslimerna är den tredje imamen och en stor martyr, så är han för sunni - den segrande sidan år 680 - väl bara en upprorsmakare.

Och när shia årligen hyllat Hussein i den heliga staden Karbala i Irak, där miljontals troende varit samlade i veckan som gått, har genom åren förfärliga sprängdåd genomförts mot dem.

Artikelbild

| Det nya landet omtalades i varma ordalag.

Är för alla
Här samlas nu, i Norrköping, allt fler utanför Stadsbiblioteket denna kyliga men så vackert snöiga vintersöndag, den fjärde advent.

- Här finns shia, sunni, kristna också. Den här demonstrationen är för alla, förklarar Irak Kultur Centers talesman Foaad Al Asadi.

Folkbladet: Men detta ska ju vara en hyllning till martyren Hussein, som sunnimuslimerna ju inte erkänner...

- Man kan säga, att det här till 30 procent handlar om Hussein. Men till 70 procent är det en demonstation mot terrorismen.

Artikelbild

| De flesta kvinnorna gick i en egen avdelning, sist i demonstrationståget.

Så sunni och shia, som bekämpar varandra på så många håll i världen, ni är sams i Sverige?

Och plötsligt är det då flera, som deltar i samtalet:

Artikelbild

| Nerför snöiga Drottninggatan, med irakiska flaggan och paroller om kärlek.

- Ja, just det. Vi är i Sverige nu, och här är det öppet för alla människor.

- Här i Sverige finns alla religioner, och man samarbetar med varandra. Det är jätteviktigt.

Glad stämning
Vi kan inte undgå att notera den så påtagligt glada stämning, som råder här på samlingsplatsen. Det hälsas och skrattas - och så småningom har då den hela tiden allt större skaran ställt upp sig för avmarsch.

Nerför Drottninggatan bär det, och många är de. Vi räknar inte, men det måste vara flera hundra i tåget. De allra flesta är tydligen från Irak. Men här finns också folk från, bland annat, Syrien, Libanon och Iran. Ja, och så från Sverige också.

Först i tåget bärs svenska flaggan fram, därnäst den irakiska.

Vi läser på banderollerna och plakaten. "Nej, nej, nej till terrorism", "Terrorismen har ingen religion".

Bombdådet i Stockholm fördöms, och så bärs citat på arabiska från martyren Hussein också fram. Men ett av dem är på svenska: "Al Hussein säger: Vara Fria i era liv."

Kvinnomanifestation
En större grupp kvinnor med barn går längst bak i tåget, såsom seden är. Men långt fram i tåget, bland alla männen, går också en grupp kvinnor - som med det gör en egen manifestation i den större manifestationen.

- Så här gör man i Sverige. Vi är inte i Irak nu, vi är i Sverige. Vi älskar Sverige, försäkrar Sahar Nadji, som varit tre år i landet.

- Här är det fritt, här känner man säkerhet. Och så vackert det är med vintern och snön...

"Kapitalt fel"
På Tyska torget hålls ett möte, där terrordådet i Stockholm än en gång fördöms. En manlig poet läser med mäktig stämma uppenbart märgfyllda rader. Skolflickan Zuzu Rabi läser sin egen dikt (se här intill).

Och Foaad Al Asadi säger, att al Qaida och andra terrorister har så kapitalt fel när de påstår sig handla i religionens namn.

- De har inget med religionen att göra, de kommer från Satan. Alla religioner fördömer sådana här dåd... islam, kristendomen, judendomen, hinduismen... alla har de respekt för livet.

Julesnön faller så vackert, och säkert susar också den djupa mon... som Heidenstam skaldar så skönt om i sin Sverige.

Och här, i det nya Sverige, samsas nu shia och sunni i en julefrid så god som någon.

I ett Norrköping, där för oss nya traditioner bärs fram - och där nya (och samtidigt mycket gamla) kulturer och trosvärldar blir till levande inslag i 2000-talets stadsliv.