Folkbladet - Ansvarig utgivare

Kontaktuppgifter!

Chefredaktör och Ansvarig utgivare: 
Malin Perk: malin.perk@folkbladet.se

Politisk redaktör: 
Widar Andersson: widar@folkbladet.se eller 011-200 456
 

Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.

Vad innebär meddelandeskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

Telefon & växel
Växel: 011-200 400 (växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
Stohagsgatan 2
601 83 Norrköping

E mail till våra medarbetare:
E-post: fornamn.efternamn@folkbladet.se