Ylva Johansson har rätt

26 januari 2017 06:15

Svensk arbetsmarknad är i Europatopp på många viktiga områden. Arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen är rekordhög i Sverige. Arbetslösheten är också på goda och låga Europanivåer. Förutom på två områden. Dels är arbetslösheten bland studenter rekordhög. Den arbetslösheten är dock i allt väsentligt en statistisk synvilla som inte har med verkliga förhållanden att göra. Det stora och högst verklighetsförankrade problemet är rekordstora skillnader i arbetslöshet mellan infödda svenskar och utomeuropeiskt födda personer.

Oskar Nordström Skans är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han är också ordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) konjunkturråd. I går förmiddag presenterade han tillsammans med sina kollegor SNS konjunkturrådsrapport för 2017. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) var på plats för att lyssna och diskutera hos SNS på Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm. Jag var också där.

Mer att läsa: Tramsigt att dölja problem.

Rapporten från SNS visar på mycket stora reformbehov för det växande antal människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. Ylva Johansson underströk allvaret. Problemet "går inte att överskatta”, sa statsrådet. (I ärlighetens namn ska sägas att Ylva Johansson använde ordet ”utmaning” när hon talade om problemet.)

Oskar Nordström Skans och hans kollegor presenterade en hel del intressanta förslag. Enligt Nordström Skans behöver systemet ”skalas upp” för att kunna ordna skyddade arbeten för de ungefär 50-70 000 människor i arbetskraften som ”vad som än görs” inte kommer att kunna skaffa sig ett jobb. Han vädjade också till arbetsmarknadens parter om kollektivavtal som öppnar för lägre löner för de som annars aldrig får ett arbete. Han var även frågande inför hur SFI - svenskundervisningen - fungerar när så många som varit här i många är ändå inte kan svenska.

Mer att läsa: Överdrifter om ungdomsarbetslöshet.

Enligt Ylva Johansson är den stora bristen – som hon upptäckte när hon klev in på arbetsmarknadsdepartementet hösten 2014 – att ”det inte finns ett system” som ser till att alla dessa arbetslösa människor tas om hand på rationella och effektiva sätt.

”Väldigt mycket tycks handla om tillfälligheter, projekt, eldsjälar och idéer”, sa Ylva Johansson och var starkt kritisk till Arbetsförmedlingens förkärlek för att ”administrera och disciplinera arbetslösa”.

Mer att läsa: En sann entreprenör.

Ylva Johansson har rätt. Problemet kan inte överskattas. Sveriges sociala ingenjörer behöver få uppdraget att bygga stabila och kostnadseffektiva system som så snabbt som möjligt sätter folk i arbete och/eller i utbildning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!