Vikmång (S) om misstänkta hemtjänstfusket

"Det är ytterst allvarligt det som hänt och det viktigaste nu är att hemtjänsttagarna får rätt insatser och att kommunen går helt ekonomiskt skadelös ur det här."

Det säger Olle Vikmång (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, om kommunens brutna avtal med en privat hemtjänstutförare. Han har dock inte ändrat uppfattning om Eget val.

– Jag tror att det finns en poäng i att ha flera utförare, men det gäller att ha uppföljningar och regelverk som fungerar så att det inte går att sko sig på skattemedel.

Vänsterpartiet menar att det är en onödig kostnad?

– Jag ser inte att reformen i sig medfört några stora kostnader. Sen har ju Vänsterpartiet varit mot systemet av andra skäl så jag förstår att de inte gillar modellen.

Socialdemokraterna var kritiska till införandet i början, varför svängde ni?

– Det finns fortfarande ett kritiskt förhållningssätt inom socialdemokratin mot privata aktörer i välfärden, men vi har en ganska pragmatisk inställning: finns det ett mervärde kan det vara en väg att gå. Tillsammans med våra samarbetspartier (i styrande Kvartetten reds. anm) har vi lyckats forma en modell som både tillgodoser valfriheten och en god kontroll.

Det pratas mycket om valfrihet, men nu finns bara tre privata aktörer kvar?

– Ja, och vi kan se ett antal svagheter med modellen, som att de privata aktörerna inte finns på landsbygden. Sen är det fördelningen av resurser: om man har ett system som bygger på ju mer timmar – desto mer pengar, kan det finnas ett intresse att skruva upp antalet timmar. Det som nu har skett har styrkt mig i att det finns ett behov att göra förändringar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa