Misstanken: Lurade kommunen på miljoner

Norrköpings kommun säger upp avtalet med den privata hemtjänstutföraren Genuin omsorg. Det misstänks att bolaget svindlat kommunen på miljontals kronor.

19 februari 2020 16:12

Utredningen som lett till uppsägningen av avtalet visar enligt kommunen att företaget systematiskt manipulerat underlag för utbetalningar. De ska därmed ha fått utbetalt "betydande belopp" på felaktig grund.

– Omfattningen och i vilken grad det pågått kan vi inte uttala oss om, men vi pratar miljonbelopp, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Att något inte stod rätt till upptäcktes efter att en anhörig kontaktat kommunen om att en närstående inte fått de insatser som skulle ingå. Kommunen startade då en utredning som visat att det gjorts omfattande manuella korrigeringar i företagets tids- och insatsregistreringar – underlaget för utbetalningar. Företaget har inte kunnat ge någon rimlig förklaring till felaktigheterna, enligt kommunen.

Den kommunala hemtjänsten måste nu, från och med torsdag, ta över de 57 personer som har hemtjänstinsatser genom Genuin omsorg. Den kommunala hemtjänsten har haft 24 timmar på sig att lösa situationen med att ta in extra personal och samordna insatserna.

Det är väldigt kort om tid för dem att lösa detta?

– Ja, det är ett extremt snävt tidsmönster, men det är flera enheter som delar på ansvaret och alla brukare har inte heller insatser varje dag, säger Magnus Johansson.

Tjänsten Eget val, där personer med hemtjänst har möjlighet att välja privata utförare, infördes för två år sedan. Intresset för tjänsten har varit svalt och det finns i dagsläget, efter att avtalet med Genuin omsorg sagts upp, tre privata hemtjänstutförare kvar i Norrköping. Magnus Johansson kan inte uttala sig om hur intresset kommer påverkas av det inträffade, men säger att kommunen nu ska ha bättre koll på hemtjänstutförarna.

– Hela systemet bygger på en viss grad av tillit, vilket är nödvändigt, men det skapar också den här möjligheten att göra som de gjort. Vi kommer nu att jämföra olika inloggningar vilket vi inte gjort tidigare, både på övriga utförare och den hemtjänst som drivs i vår egen regi.

Varför har ni inte gjort det tidigare?

 – Vi har inte haft de här indikationerna förut, med den systematiken i avvikelser som vi nu sett.

Avtalet med Genuin omsorg har sagts upp med omedelbar verkan och kommunen kan också komma att ställa återbetalningskrav. Kommunen har även för avsikt att göra en polisanmälan, enligt Magnus Johansson.

Vi har sökt Genuin omsorg för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sarah Olsson

Ämnen du kan följa