Högne lämnade post i måndags

Det verkar vara svårt med tillsättningen av digitaliseringsdirektör i Norrköpings kommun. Den första slutade innan han ens börjat och i måndags sade den som till slut anställdes, Johan Högne, upp sig.

14 augusti 2019 14:15

Detta efter att kommundirektör Martin Andreae fått till sig att Johan Högne bland annat påverkat vilka konsulter kommunen tagit in på digitaliseringssidan. Något som inte rimmar med andemeningen med lagen om offentlig upphandling.

– Det var den utlösande faktorn, något jag fick kännedom om under sommaren, säger Martin Andreae.

Det var efter kontakter med kommunens försäkringsmäklare, som anlitas vid upphandlingar för konsultuppdrag, som Martin Andreae fick veta att Johan Högne påverkat dem i sina val.

– Vi har upphandlat de här tjänsterna, och det man inte får göra är att påverka vilka konsulter de väljer. Då kringgår man i den meningen lagen om offentlig upphandling. Försäkringsmäklarna uppger att de blivit utsatta för påverkan av Johan, vilket resulterat i att han fått de konsulter han vill ha, förklarar Martin Andreae.

Och hur ställde sig Johan Högne till detta när du tog upp det?

– Jag uppfattade att han inte förnekade att han fått de konsulter han ville ha. Men han höll inte med om händelseförloppet.

Hur länge detta pågått, vet Martin Andreae inte.

– Det är något vi får titta på nu och utreda.

På digitaliseringssidan är det många konsulter som tas in, Martin Andreae exemplifierar med kortare uppdrag för att jobba med digitalisering inom skola och äldreomsorg. Johan Högne ska även ha överstigit sina befogenheter avseende delegation.

– Han har tecknat avtal för stora pengar, något han inte haft rätt till. Det tittar revisorerna på just nu, säger Martin Andreae, som inte vill uppge exakta belopp men att det handlar om ”ganska stora belopp”.

Att uppsägningen skulle ha med inköpen av de digitala armbanden att göra, en nyhet som kritiserats av många, förnekar kommundirektören.

– Det projektet är så litet, det handlar om 35 000 kronor, säger han.

Rykten säger att Johan Högne är bekant med ägaren till företaget med armbanden, något även Martin Andreae hört, men inte kan bekräfta.

– Men det är inte så att man inte får handla av företag man känner, och i det här fallet handlar det om 35 000 kronor och då faller det inom ramen för direktupphandling.

Om kommuner kommer att vidta några rättsliga åtgärder återstår att se. I dagsläget har Martin Andreae ingen uppfattning om det, utan väntar och ser vad kommunens utredning ger.

Johan Högne är den första som innehar posten som digitaliseringsdirektör i Norrköpings kommun. Men egentligen är han den andra som anställts. Den första, John Prpic, slutade innan han ens börjat i december 2017. Ett knappt halvår senare, i april 2018, tillträdde Johan Högne, som nu alltså slutar.

Läs mer:Prpic drar tillbaka sin ansökan.

Läs mer: Här är nye digitaliseringsdirektören.

Är det svårt det här med digitaliseringsdirektörstjänsten i kommunen?

– Det är tråkigt att det blivit så här. Digitaliseringsarbetet är jätteviktigt och jag hoppas att vi snart hittar en ny driftig digitaliseringsdirektör, säger Martin Andreae.

Kommer ni ha någon speciell information med nästa person ni anställer, med anledning av vad som hänt?

– Möjligtvis kan kravprofilen påverka. Vi måste även ta reda på statusen på vår digitaliseringsavdelning och vad vi behöver, Martin Andreae.

Tills en ny digitaliseringsdirektör anställs tar Pär Bäckström över som tf.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa