Vindkraft i Långgrund går stick i stäv mot vår politik

Aron Emilsson är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och aktiv i Söderköpings lokalpolitik. Idag svarar han och två andra sverigedemokrater från Söderköping och Norrköping på en tidigare replik i en pågående debatt omn vindkraften i Långgrund.
Aron Emilsson är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och aktiv i Söderköpings lokalpolitik. Idag svarar han och två andra sverigedemokrater från Söderköping och Norrköping på en tidigare replik i en pågående debatt omn vindkraften i Långgrund.

Vi Sverigedemokrater är inte principiellt emot vindkraft i mindre skala som ett komplement till den klimatneutrala energikälla kärnkraften utgör. Men vi vill inte släppa fram de jätteprojekt som planeras på flera håll i vårt land. Långgrund är ett sådant projekt.

Debatt 11 mars 2023 09:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en replik på Sverigedemokraternas debattartikel i Folkbladet 25 februari angående vindkraftpark Långgrund svarar nu Svea Vind Offshore (Folkbladet 4 mars) och bekräftar alla de farhågor vi lyfter i vår debattartikel.

Påverkan på miljö och livsvillkor för boende nära vindkraftparken kommer att bli omfattande.

Utländskt ägande av vindkraftsparken samt ansvar för drift och underhåll innebär risker vars konsekvenser vi idag inte kan överblicka.

Sverigedemokraternas grundläggande inställning är att vi skall ha ett svenskt och förutsägbart energisystem för vårt land, som bygger på vattenkraft och kärnkraft och som inkräktar så litet som möjligt på människors livsmiljö och på naturen. Vi har ett ansvar för vårt oberoende vad gäller energitillförsel liksom för vårt lands ekonomi. Men även för oersättliga värden – i det här fallet vår känsliga skärgård. 

Under lång tid har en klimatneutral och säker energikälla som kärnkraften fått stå tillbaka för planering och utbyggnad av subventionerad vindkraft. Vi måste återuppbygga svensk energiproduktion på säker grund. Vindkraften är inte en förutsägbar energikälla och den inkräktar dessutom negativt på livsmiljön för människor och djur och medför en svår belastning för miljön, vilket dess förespråkare gärna förtiger.

Det gigantiska projekt som nu planeras på Långgrund är säkert lockande för vindkraftsvurmande vänsterpolitiker liksom för Svea Vind och andra entreprenörer att försöka genomföra. Just Svea Vinds avsikter har vi ingen anledning att misstro. Men Sverige har under många år avvecklat en förutsägbar och säker energikälla till förmån för subventionerade vindkraftsprojekt som inte bara producerar för litet energi när den verkligen behövs, utan även i flera fall har försatt oss i ett bekymmersamt läge på grund av ägarbilden. Så skall vi inte ha det framöver. 

Vi Sverigedemokrater är inte principiellt emot vindkraft i mindre skala som ett komplement till den klimatneutrala energikälla kärnkraften utgör. Men vi vill inte släppa fram de jätteprojekt som planeras på flera håll i vårt land. Långgrund är ett sådant projekt. Det går stick i stäv med vår energipolitik och äventyrar de värden vi vill slå vakt om.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa