Ja till skärgården - Nej till vindkraft i Långgrund

Just nu planeras för en gigantisk vindkraftspark i Östersjön. Den kommer att sträcka sig från Söderköping till Nynäshamn.

Annelie Sjöberg från Söderköping säger nej till vindkraftsparken Långgrund.

Annelie Sjöberg från Söderköping säger nej till vindkraftsparken Långgrund.

Foto: Widar Andersson

Debatt2023-02-25 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Svea Vind Offshore planerar för totalt 182 vindkraftverk, vilka beräknas få en totalhöjd av 335 meter. En enorm påverkan på människor och miljö. Ett projekt med tveksamma kopplingar till den islamiska staten Qatar. Förutom en oåterkallelig påverkan på skärgårdsmiljö och djurliv riskerar tusentals människor att behöva leva med ett blinkande ljus som syns flera mil nattetid. Projektet har varit ute på samråd för sakägare, men någon förutsättningslös dialog tycks man inte vara intresserad av.  

Sverigedemokraterna i Söderköpings och Norrköpings kommuner motsätter oss detta projekt, som skulle leda till omfattande miljöförstöring och inte innebära en lösning på akuta problem vad gäller vårt lands energiförsörjning. Tvärtom skulle vi öka beroendet av utländska intressen i en tid då vi bör bygga ett stabilt energisystem och undvika en ännu högre grad av utländska investeringar i kritisk infrastruktur. Boende och turister i vår skärgård skulle tvingas leva med ett gravt störande inslag i sin livsmiljö. Vår unika marina havsmiljö skulle påverkas negativt för generationer framåt och Sverige skulle sitta i knä på ett spanskt företag som ägs av globala aktörer. Svea Vind Offshore planerar nämligen att sälja driften till Iberdrola, registrerat i Spanien. Uppgifter i media gör gällande att företaget byggt vindkraftsindustrier i flera västländer såsom Frankrike och Tyskland. Bland de största aktieägarna i Iberdrola återfinns Qatar Investment Authority, en statlig fond i det islamiska Qatar samt den amerikanska fonden Blackrock. Vi är alltså - med andra ord - på väg att sälja ut vår unika skärgård liksom vår energiförsörjning till globala företag. Vi folkvalda måste ha Sveriges bästa för ögonen och arbeta för stabil energitillförsel, omsorg om vår unika skärgårdsmiljö och ekonomisk hushållning. Vindkraftsparken Långgrund beräknas ha en livslängd på 25 - 30 år. Därefter måste denna monstruösa anläggning monteras ned. Vem betalar? Svenska elkonsumenter och skattebetalare?

Vi säger därför nej till en vindkraftpark - eller om man så vill - industripark i Långgrund utanför Östergötland och Sörmland. Vi behöver bygga ut vår elförsörjning efter det energipolitiska skeppsbrott den tidigare rödgröna regeringen har styrt mot, men det får inte ske med utlandskontrollerade, väderberoende kraftkällor som dessutom förstör vår unika skärgårdsmiljö. Kostnaderna är inte försvarbara.  

Aron Emilsson riksdagsledamot och fullmäktigeledamot i Söderköping är en av undertecknarna bakom dagens debattartikel.
Aron Emilsson riksdagsledamot och fullmäktigeledamot i Söderköping är en av undertecknarna bakom dagens debattartikel.