Satsningar på kärnkraft fördröjer omställningen

Nedstängningen av Ringhals 1 och 2 ingick i den energiöverenskommelse som KD medverkade i. Det går inte att gråta över spilld mjölk nu. Ringhals 1 och 2 stängdes 6 år i förtid.

Debatt 6 april 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eva-Britt Sjöberg (KD) Norrköping och Kristin Andersson (KD) Finspång har skrivit en replik 24 mars 22 på vår insändare som publicerades 19 mars.

 Sjöberg och Andersson menar att kärnkraft behövs även i framtiden för att producera koldioxidfri el och de vill att investeringar görs i ny kärnkraft. De skriver att kärnkraften är ”ren” eftersom den inte producerar så mycket koldioxid.

 Naturskyddsföreningen anser att de kärnkraftsanläggningar vi har idag kan användas under sin tekniska livstid. Men efter 2040 bör den vara avvecklad. Kärnkraften är inte en förnybar energikälla och den har en mängd problem från brytning, anrikning, drift, slutförvar och ekonomi. Säkerhetsriskerna har till exempel blivit en realitet i och med kriget i Ukraina. 

 Sjöberg och Andersson jämför med vindkraften som påverkar människor och natur. Det verkar som om kärnkraftsförespråkarna blundar för de stora miljökonsekvenserna för människor och natur som uppstår där uran bryts och utvinns. Även förvaringen av det radioaktiva avfallet kan komma att innebära stora miljökonsekvenser. Inte minst för framtida generationer som måste förhålla sig till det i tusentals år. Hur pass säker slutförvaringen av kärnavfallet blir, är inget som vi nu kan ha en aning om.

 I Naturskyddsföreningens rapport Fossilfritt, förnybart, flexibelt skisseras hur energibalansen kan utvecklas fram till 2040. Då ska vi klara oss utan kärnkraft i Sverige. Rapporten beskriver hur satsningar kan göras på hushållning, förnybara energislag, teknikutveckling och flexibla mekanismer så att vi når en hållbar energibalans. Sjöberg och Andersson påstår att IPCC räknar i sina framtidsrapporter att kärnkraft behövs för att nå klimatmålen. Det är en feltolkning. Rapporten innehåller inga rekommendationer att bygga ut kärnkraft.

Sjöberg och Andersson pekar också på att ny teknik utvecklas för kärnkraft. Men tekniken är inte så långt framme och det återstår många problem innan den nya tekniken kan tillämpas. Sjöberg och Andersson anser att investeringar behöver ske i kärnkraft för att undvika import av smutsig el när Sverige inte producerar tillräckligt. Men sanningen är att vi främst importerar norsk vattenkraftsel när vi har brist. Till stor del importerar vi också sol- och vindkraftsel från till Danmark och Tyskland. Sverige exporterar mer el, som är fossilfri, än vad vi importerar.

 Sjöberg och Andersson menar att Karlshamnsverket drog igång med oljeeldad elproduktion på grund av att Ringhals 1 och 2 stängdes ner i förtid. Men det går inte att dra den slutsatsen. Produktionen startade eftersom elpriserna på den europeiska marknaden var så höga att det blev lönsamt. Det kunde ha skett även med mer kärnkraft i Sverige. Nedstängningen av Ringhals 1 och 2 ingick i den energiöverenskommelse som KD medverkade i. Det går inte att gråta över spilld mjölk nu. Ringhals 1 och 2 stängdes 6 år i förtid. 

Den senaste IPCC-rapporten visar med ännu mer tydlighet att det är mycket bråttom att minska koldioxidutsläppen radikalt. Vi anser inte att kärnkraften är lösningen. Satsningar på kärnkraft fördröjer snarare den nödvändiga omställningen till förnybart och fossilfritt. Välkommen att delta i Naturskyddsföreningens Klimatgrupp i Norrköping. Där diskuterar vi dessa frågor ur olika synvinklar. Sympatisörer till alla partier är välkomna!

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Ska vi nå klimatmålen så krävs det mycket fossilfri el

Ska vi nå klimatmålen så krävs det mycket fossilfri el