Ska vi nå klimatmålen så krävs det mycket fossilfri el

Kärnkraften är ren i bemärkelsen att den är fossilfri och inte har utsläpp av koldioxid som olje- och kolkraft.

Debatt 24 mars 2022 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Företrädare från Naturskyddsföreningen i Norrköping hävdar i en insändare i Folkbladet (19 mars) att Kristdemokraterna är ett parti som bör hållas borta från den politiska makten eftersom vi likt flera andra partier "anser att kärnkraften är ren och kan ge elförsörjning till ett rimligt pris." Debattörerna hävdar att vi som kärnkraftsförespråkare underlåter att sänka utsläppen av koldioxid och att vi därmed "lagt grunden till vår civilisations undergång." Dessa påståenden behöver givetvis bemötas:

För att klara Sveriges framtida behov av elenergi anser Kristdemokraterna att vi kommer behöva den fossilfria kärnkraften som en utav energikällorna. Även FN:s klimatpanel IPCC räknar, i sina framtidsrapporter, med behovet av kärnkraft för att vi ska kunna nå klimatmålen.

 

Kärnkraft har naturligtvis utmaningar precis som andra former av energiproduktioner. Men den är ren i bemärkelsen av att den är fossilfri och inte har utsläpp av koldioxid som olje- och kolkraft. Dessutom har den inte påverkan på naturupplevelser och djurliv som vindkraft och vattenkraft har.

 

Vi ska inte heller glömma att tekniken för att upparbeta använt kärnbränsle är på framfart, vilket möjliggör en alternativ och hållbarare väg till slutförvaret. Om vi kan sluta kärnbränslecykeln och därmed utnyttja bränslets energi mycket mer och förkorta lagringstiden från 100 000 år till 1000 år, så kan vi inte se annat än att kärnkraften har en framtid.

 

Vi kan och ska nå klimatmålen. Men då krävs fossilfri el och att vi gör oss oberoende av kol, olja och rysk naturgas. Den politik som Miljöpartiet drev i regeringsställning har fått förödande konsekvenser i form av mer CO2-utsläpp, då nedstängningen av flera kärnkraftsreaktorer har gett behov av att importera smutsig.  Dessutom har vi i Sverige blivit tvungna att starta reservkraftverken som drivs av olja. Att utsläpp sker i andra länder genom import av smutsig el anser inte KD är rent. Frågan är om det är den politik Naturskyddsföreningen förespråkar?

Utan investeringar i kärnkraft kommer Sverige fortsätta att tvingas importera smutsig kolkraft. Därför vill vi investera i kärnkraft, öka stödet till forskning inom kärnkraftsområdet och ta fram en svensk färdplan för en ny kärnkraftsgeneration, den så kallade fjärde generationens kärnkraft och därmed låta kärnkraften vara en del av lösningen på framtidens elenergibehov.

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Satsningar på kärnkraft fördröjer omställningen

Satsningar på kärnkraft fördröjer omställningen