Varning för att låta dessa få makt i landet

Debatt 19 mars 2022 07:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna anser att kärnkraften är ren och kan ge elförsörjning till ett rimligt pris. Kan de förklara varför kärnbränsleavfallet från denna ”rena” energikälla måste gjutas in i kopparkapslar? Dessa ska sedan dessutom förvaras i tunnlar fyllda med bentonitlera på 500 meters djup intill Forsmarks kärnkraftverk. De nyanlagda tunnlarna behöver vara totalt 6 mil långa. Kärnbränsleavfallet ska sändas från ett mellanförvar vid Oskarshamns kärnkraftverk. Där förvaras det idag i vattenfyllda bassänger 8 meter under ytan. 12 000 ton använt högaktivt kärnbränsle behöver slutförvaret rymma. Att bygga kärnbränsleförvaret beräknas kosta 19 miljarder. Först efter 100 000 år anses det sedan vara ofarligt för människor och djur. Finns det då några människor överhuvudtaget kvar? Eller har vi lagt grunden till vår civilisations undergång när vi fortsätter att underlåta att sänka koldioxidutsläppen och att försöka begränsa jordens medeltemperaturhöjning 

Allt över två graders uppvärmning är sannolikt att betrakta som permanent skada för våra möjligheter på jorden. Ska vi ha en chans att klara det här måste de globala utsläppen börja minska i år, och sedan halveras till 2030. På den tiden har inte ett enda nytt kärnkraftverk hunnit byggas. Men intressenter som vill bygga förnybar solel och vindkraft står i kö för att få tillstånd att sätta i gång. 

Partiledarna för dessa partier talar om behovet av ett maktskifte. Vi låter oss inte luras av dem som så uppenbart kan missbruka det fina ordet ren. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Kärnkraftens problem är långtifrån lösta

Kärnkraftens problem är långtifrån lösta

Inget svar på hur Norrköping ska bli bästa miljökommun

Inget svar på hur Norrköping ska bli bästa miljökommun

Svenskt Näringslivs hållbarhetschef: "Det är otroligt bråttom" – Politikerna behöver fatta beslut under nästa mandatperiod

Svenskt Näringslivs hållbarhetschef: "Det är otroligt bråttom" – Politikerna behöver fatta beslut under nästa mandatperiod

"Politiken ger mig en del av en gemenskap"

"Politiken ger mig en del av en gemenskap"

"Det är viktigt att lyfta fram andra krafter"

"Det är viktigt att lyfta fram andra krafter"
Visa fler