Jordbruksmark med högt brukningsvärde är inte hotad

Det har bedrivits en felaktig politik i Norrköping under många år. Nu är det 2024 och ny politik, där vi sverigedemokrater är en del av det nya.

Stefan Bergström från SD i Norrköping svarar Christian Widlund från Centerpartiet

Stefan Bergström från SD i Norrköping svarar Christian Widlund från Centerpartiet

Foto: Privat

Debatt2024-01-29 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiets gruppledare Christian Widlund hävdar i Folkbladet (20 januari) att jordbruksmarken på Ringstad gård är hotad genom att vi från SD samarbetar med de styrande partierna i Norrköpings kommun. Widlund hävdar också att vi inte håller våra vallöften till väljarna. 

Som det framgår i min första artikel i ämnet i Folkbladet (18 januari) så ska jordbruksmarken på Ringstad gård bevaras i möjligaste mån. Förutsättningarna för det är goda då den förvärvade totalarealen för fastigheterna Östra Eneby 8:1 och 8:20 utgör en yta av ca 430 hektar fördelat på 205 hektar åkermark, 164 hektar skog, 45 hektar betesmark samt 16 hektar övrig areal. Jag förtydligar att den brukningsvärda jordbruksmarken inte är hotad.

I vårt valmanifest under rubriken "Bostadspolitik" står det klart och tydligt att småhusproduktionen bör öka, då majoriteten av invånarna vill bo i småhus. Detaljplaner ska tas fram i en snabbare takt och möjliggöra för nybyggnation av småhus och nya trädgårdsstäder. Det kan inte framgå tydligare att vi Sverigedemokrater bedriver den bostadspolitik vi gick till val på, som i sin tur ledde till att många röstade på oss.

I trakten kring Ringstad Gård har människor i tusentals år odlat, bedrivit hantverk, handel och haft sina bosättningar. Platsen är utmärkt i sitt söderläge för att skapa nya bostadsområden i huvudsak småhus där människor kan odla på sin egen tomt. 

Att Norrköping ska bli rikets fjärde största kommun igen är ingen vision utan snarare en ambition. Något har självklart gått fel när andra kommuner växer om oss och utvecklas på ett mera positivt sätt. Orsaken är att det har bedrivits en felaktig politik i Norrköping under många år. Nu är det 2024 och ny politik, där vi sverigedemokrater är en del av den.

I kommande planarbeten så kommer vi att lyfta denna fråga framöver. Dagens samhällsplanering kommer att påverka människor i hundratals år. Med tanke på det är det viktigt att vi skapar möjligheter för ökad småhusproduktion, nya bosättningar och företagsetableringar. Vi är helt övertygade att det kommer att bli bra för Norrköping på sikt, och generera expansion samt ekonomiska resurser till vård, skola, kultur, idrott och mycket annat. Gällande mina artiklar om Ringstad så är det Sverigedemokraterna i Norrköping som står för innehållet med mig som författare.

Karta: Ringstad Gård AB