Så ska Norrköpings kommun bygga på Ringstad Gård

Norrköpings kommuns köp av Ringstad Gård i höstas kan bli en bra affär för kommuninnevånarna.

Här ser vi delar av fastigheten Ringstad gård i Norrköping. Kommunen beslutade på fullmäktige 18 december 2023 att köpa den nästan 4, 5 kvadratkilometer stora fastigheten för 125 miljoner kronor.

Här ser vi delar av fastigheten Ringstad gård i Norrköping. Kommunen beslutade på fullmäktige 18 december 2023 att köpa den nästan 4, 5 kvadratkilometer stora fastigheten för 125 miljoner kronor.

Foto: Thomas Möller

Debatt2024-01-18 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men då krävs det att kommunen förvaltar och vidareutvecklar området på ett varsamt och ekonomiskt hållbart sätt.

Vi sverigedemokrater anser att jordbruksmarken inom fastigheterna ska bevaras i möjligaste mån. Exploatering av den norra delen kommer att ge möjligheter för företagsetableringar och förhoppningsvis generera intäkter till kommunen på sikt.

Vi anser även att själva herrgården ska förvaltas på ett varsamt sätt med tanke på att den är en särskild värdefull byggnad uppförd efter ryssarnas härjningar i Norrköping år 1719. Enligt Boverkets byggregler kan en byggnad klassas som särskilt värdefull om den är uppförd före 1920. Det leder i sin tur till att kommande eventuella renoveringar ska utföras varsamt enligt Plan och bygglagen.

Som exempel kan vi vända oss om och titta bakåt på mindre lyckade bostadsprojekt där det byggts på höjden, alldeles för tätt, brist på parkeringsplatser, grönområden och lekytor för barnen. Med ett värsta resultat att området blivit klassat som ett utsatt område. Det är avskräckande nog för att återupprepa sådana misstag.

Vi tror faktiskt på framtiden och människorna i Norrköping. Vi är även övertygade om att nya bostadsområden i möjligaste mån ska bestå av småhusområden, låg bebyggelse, lekytor för barnen och spontanidrott samt möjlighet att odla på sin tomt. De som har bil ska ges möjlighet att kunna parkera nära sin bostad, det kan vara en egen uppfart, garage, carport. Vi anser även att människor ska ges möjlighet att äga sin bostad, samt att kreditmarknaden behöver ses över gällande lån till en ny bostad.

Om vi projekterar och bygger denna typ av nya bostäder inom den förvärvade arealen på Ringstad Gård så kommer fler välja att bo kvar och flytta till Norrköping. Företag som vill etablera sig kommer att kunna erbjuda sina anställda attraktiva bostäder. Kommunen kommer att växa på rätt sätt med barnfamiljer, skattebetalare och ta upp kampen om att bli rikets fjärde största stad igen. Vi måste börja våga tro på vår kommun och dess framtid.

I fotboll kan man bli tilldelad en straffspark, och i bästa fall sparka bollen i mål. Med det här fastighetsförvärvet ska bollen i mål och matchen vinnas, när det gäller skapande av nya bostäder samt exploatering av Ringstad Gård.

Men, då gäller det att vi spelar bollen rätt. Som gammal ansedd fotbollsstad så sätter vi bollen självklart med full kraft i nättaket och vinner den här matchen.