Ska Jordbruksmarken på Ringstad Gård bli villamattor?

I en debattartikel i Folkbladet 18/1 visar SD i Norrköping återigen att de har fört sina väljare bakom ljuset.

Christian Widlund är oppositionsråd och gruppledare för Centerpartiet i Norrköping.

Christian Widlund är oppositionsråd och gruppledare för Centerpartiet i Norrköping.

Foto: Eva Jensen

Debatt2024-01-20 08:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I valrörelsen uppfattades det som att om SD kom till makten skulle de se till att bevara åkermarken och stoppa exploateringen av den. Som en del av styret i kommunen bidrog SD emellertid till kommunens köp av en av de mest värdefulla gårdarna i kommunen- Ringstad Gård. En gård som med sin verksamhet bestående av jordgubbsodlingar, grönsaksodlingar, potatisodlingar och djurhållning har varit en stor leverantör av lokalodlade livsmedel till Norrköpingsborna. Verksamheter som nu helt läggs ned. 

Vi i Centerpartiet har föreslagit att om kommunen ska köpa mark från Ringstad Gård så är det skogspartiområdet i de norra delarna, som kan vara föremål för kommunalt ägande. Vi vill att jordbruksverksamheten ska fortsätta på de markerna, i privat ägo. Vi fick dessvärre inget gehör för detta från de styrande partierna M, KD, L och SD. Vi kan inte förstå varför kommunen ska äga jordbruksmark som ska brukas för jordbruksändamål. Att den ska exploateras är vi helt emot.

När vi läser debattartikeln från SD: s Stefan Bergström, blir det tydligt att partiet inte har för avsikt att rädda jordbruksmark från exploatering. Visserligen skriver Bergström att SD anser att jordbruksmarken inom fastigheten ska bevaras i möjligaste mån. Men sedan beskriver han hur SD är övertygade om att nya bostadsområden i möjligaste mån ska bestå av småhusområden med låg bebyggelse och möjlighet att parkera bilen nära bostaden. Det är också så SD ser att arealen inom Ringstad Gård ska användas. Det vill säga jordbruksmarken som tillhör Ringstad Gård. Det är nämligen så Bergström ser att Norrköping ska locka till sig företag att etablera sig i kommunen, så att de kan erbjuda sina anställda att bo i attraktiva bostäder. Bergström beskriver också sin vision om att Norrköping ”återigen” ska bli landets fjärde största stad. Och det ska enligt Bergström kunna uppfyllas genom att anlägga villamattor på bästa jordbruksmark. 

Det är inte utan att man undrar om denna debattartikel representerar hela styrets (M, KD L och SD) syn på hur kommunen ska använda Ringstad Gård men också om Norrköpings ska ta upp kampen om att bli fjärde största stad? Det känns som angelägna frågor att få svar på med tanke på det visionsarbete som kommunen precis har påbörjat samt det arbete som pågår med kommande översiktsplan. Med SD i styret är det uppenbart att jordbruksmarken är hotad.