Jarl bör tänka på Norrköpings näringsliv och hushåll

Menar Sophia Jarl allvar med att "frågan om ersättning" är viktigast för henne bör hon vänta med vetot mot Holmen.

Debatt 24 mars 2023 07:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl skriver i sin replik på vår debattartikel att hon läser vår artikel som ”ytterligare ett tillfälle att lyfta Borgerlig samverkans ställningstagande angående Holmens stora vindkraftsetablering”. Det är delvis rätt uppfattat men framförallt är vi i vår debattartikel starkt kritiska till den kategoriska fientlighet till vindkraft i Norrköpings kommun som vi upplever att de styrande partierna M, KD, L och SD visar upp. Inte minst genom de uttalande som Christoffer Jarnvall, Reidar Svedahl och Sophia Jarl själv har gjort om att använda kommunens veto för att stoppa även Svea Vind Offshores planerade havsbaserade vindkraftspark i Östersjön utanför Oxelösund, Nyköping, Norrköping och Söderköpings kust. 
Majoritetspartierna avslår nu Holmens ansökan genom att använda kommunens veto på fullmäktigs möte på måndag 31 mars. Vi uppfattar att KD egentligen inte vill använda kommunens veto, men som ingående i majoritetsuppgörelsen med M, L och SD behöver de hålla sig till denna linje. KD behöver tydligen även ställa upp bakom den vindkraftsfientlighet som majoritetspartierna uppvisar även när det gäller Svea Vind Offshores planerade satsning.

Om det nu är som Sophia Jarl skriver att den viktigaste frågan för henne när det gäller Holmens ansökan är ”frågan om ersättning till i första hand fastighetsägare och företagare i det område där vindkraftsverk ska etableras”. Då undrar vi varför det är så bråttom att använda vetot nu. Dessutom kan frågan om ersättning inte vara det huvudsakliga skälet till att säga nej till Svea Vind Offshore som planerar bygga sina verk ute i vattnet vid Långgrund.

Den tidigare regeringen tillsatte för ett år sedan en snabbutredning för att lägga fram förslag om ekonomiska incitament för kommuner och lokalsamhällen. På fredag nästa vecka (den 31 mars) förväntas regeringens utredare presentera sina förslag och det förväntas att utredningen kommer presentera skarpa förslag på ersättningar till närboende, markägare och kommuner. Om nu Sophia Jarl menar allvar med det hon skriver, så borde det vara en anledning till att avvakta med att meddela Länsstyrelsen att kommunen vill använda vetot och därmed stoppa Holmens etablering. 
Ni har nyligen visat att ni kan erkänna när ni fattar fel beslut och ändra er.  Visa även i denna fråga att ni kan ändra er. Det tjänar Norrköpings hushåll och näringsliv på. 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa