Jarl: Vindkraftens ersättningsfrågor måste hanteras

Den viktigaste frågan för mig är frågan om ersättning till i första hand fastighetsägare och företagare i det område där vindkraftsverk ska etableras.

Debatt 21 mars 2023 08:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ledarna för tre av oppositionspartierna lyfter i en debattartikel en väldigt aktuell fråga – framtidens energiförsörjning och mer specifikt hur Norrköping ska bidra med mer lokal elproduktion. Jag läser artikeln som ytterligare ett tillfälle att lyfta Borgerlig samverkans ställningstagande angående Holmens stora vindkraftsetablering. Det pågår flera initiativ för att öka Norrköpings bidrag till energiförsörjningen i Sverige men just när det gäller Holmens planer är jag tydlig. Det blir ingen tillstyrkan till ansökan när frågan nu ska behandlas i kommunfullmäktige på måndag. Det här är ett gemensamt ställningstagande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna även om varje parti har sina egna bevekelsegrunder. 


Den viktigaste frågan för mig är frågan om ersättning till i första hand fastighetsägare och företagare i det område där vindkraftsverk ska etableras. Det sägs många gånger i debatten att det är en så svår och komplex fråga. Det är sant – men samtidigt är det en så viktig fråga att den behöver hanteras. 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa