Kan Ebba Busch så borde Jarl och Jarnvall också kunna

Vi uppmanar partierna inom Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna att ta sitt förnuft till fånga. Följ er egen energiministers uppmaning att planera för elproduktion på både kort och lång sikt.

Debatt 15 mars 2023 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköping behöver mer hållbar elproduktion

Majoriteten i Norrköping M, KD, L och SD fortsätter visa en fientlig inställning till ny lokal elproduktion. De har tidigare tagit beslut om veto mot företaget Holmens vindkraftsplaner i kommunen. Nu tar vi även del av Sophia Jarls, Christopher Jarnvalls och Reidar Svedahls uttalande att de kommer säga nej även till företaget Svea Vind Offshores planer på en vindkraft till havs. Denna planerade vindkraft skulle anläggas främst utanför Oxelösunds och Nyköpings kust, men några verk skulle också stå i del av Norrköpings och även Söderköping kommuner.

Denna kategoriskt fientliga inställning till ny elproduktion från KD, L, M och SD får konsekvenser för lokal industri och hushåll. De flyr undan från sitt ansvar att se till hela kommunens behov. Med mer elproduktion i södra Sverige skulle vi göra oss mindre beroende av elpriserna på kontinenten. Vi ser redan idag att när elproduktionen i landet är hög är priserna lägre. Ett stort problem är överföringskapaciteten i elnäten och det är fortfarande så att den mesta elproduktionen i Sverige sker i de norra delarna. Det gäller även för vindkraften. 

Vi behöver se en ökad spridning av elproduktionen i landet för att säkra försörjningen till våra industrier och för att få ner elpriset för vanliga konsumenter. Förra året uppgav 24 av landets kommuner att de tvingades säga nej till företagsetableringar på grund av att de inte kunde få fram tillräckligt med el. I förlängningen innebär det arbetstillfällen som går förlorade, på grund av att elen inte räcker till.

Denna insikt har till och med energiminister Ebba Busch [Dagens Nyheter (230218)] i högre grad än de lokala företrädarna för samma regeringskonstellation. Hon noterar intervju med DN att vi behöver tillskott av all energiproduktion vi kan få, och det snabbt. På kort sikt behöver det ske genom utbyggnad av vindkraften.

Energimyndigheten pekar i sin prognos mot ett behov av fördubblad produktionskapacitet fram till år 2035 jämfört med idag. Nedbrutet i delmål visar en marknadsanalys från Svenska Kraftnät att behovet fram till år 2027 innebär en 30 procentig ökning från dagens nivåer. Energimyndigheten visar att för att klara av en så snabb ökning är det landbaserad vindkraft som har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att stå för det tillskottet, med det korta tidsperspektivet. På längre sikt finns det potential för både havsbaserad vindkraft och kärnkraft. 

Utvecklingen går snabbt framåt och det gäller att vi hänger med. Då kan vi inte göra som Borgerlig samverkan och SD gör i Norrköping: Sitta och vänta på ny kärnkraft som vi inte vet om den ens kommer. Med den inställningen kommer vi få fortsätta leva med höga energipriser och risk för bortkoppling av el även framöver. Våra företag, våra arbetsgivare och våra hushåll behöver bättre villkor snarast. Det är inte hållbart att staten ska fortsätta ersätta för höga elpriser, och när våra företag lockas till andra länder som satsar på förnybar och billig energi blir det omöjligt.

Vi uppmanar partierna inom Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna att ta sitt förnuft till fånga. Följ er egen energiministers uppmaning att planera för elproduktion på både kort och lång sikt. 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa