Därför måste vi sätta stopp för vinstfesten i vården

Vi befinner oss i en tid då region efter region säger att situationen med hyrbolag är ohållbar.

Kaisa Karro svarar Kompetensföretagen om hyrpersonal i vården.

Kaisa Karro svarar Kompetensföretagen om hyrpersonal i vården.

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2023-10-06 07:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det pågår ett arbete med att begränsa hyrbolagen i så gott som alla regioner i hela Sverige.

Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen, och Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen invände i Folkbladet (30/9)mot en artikel (Folkbladet 17/9) där jag förklarade att vi i S vill stoppa alla nya hyreskontrakt i vården.

Kostnaderna för hyrpersonal är som en gökunge i regionerna. En gökunge som snabbt äter upp resurser som skulle kunna gå till mer personal och mer hälso- och sjukvård. Det är alldeles rätt, som Domanders och Eidfelt påpekar, att medborgarna vill ha rätt vård i rätt tid. Den utarmning av regionerna som hyrbolagen har fått ägna sig åt under en längre tid betyder mindre vård i rätt tid på sista raden. Region Östergötland beräknas gå mot ett underskott på 1,5 miljarder 2023. Hyrbolagen fakturerar 1,7 miljoner om dagen. Alla partier är ense om att detta är en utveckling som måste brytas. 

Vi som är ute i verksamheterna, på vårdcentraler och avdelningar, vi möter ständigt medarbetare som vädjar till oss att hyrbolagen måste stoppas. Vi möter medarbetare som berättar om hur viktigt det är med patientkontakter över tid. Att de multisjuka äldre får möta samma ansikten varje gång. Kontinuiteten och kunskapen om patienterna betyder så mycket.

Att ni som företrädare för olika medlemsnätverk lägger en partsinlaga och slår ett slag för att kunna fortsätta vinstfesten i Sveriges regioner det är väl ert jobb. Mitt uppdrag handlar om att se till att skattemedel går till hälso- och sjukvård inte till vinster i hyrbolag.