Inhyrd personal skapar en mer hållbar arbetsmiljö

Personalen som arbetar inom vårdbemanning har ofta sökt sig bort från regionerna. Två av tre skulle inte kunna tänka sig att återgå.

Två av tre som lämnat regionerna för att arbeta med vårdbemanning skulle inte kunna tänka sig att återgå. Det skriver ledningen för branschorganbisationen Kompetensföretagen i sitt svar till Kaisa Karro (S)

Två av tre som lämnat regionerna för att arbeta med vårdbemanning skulle inte kunna tänka sig att återgå. Det skriver ledningen för branschorganbisationen Kompetensföretagen i sitt svar till Kaisa Karro (S)

Foto: Victor Bomgren

Debatt2023-09-30 08:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

S oppositionsråd Kaisa Karro vill stoppa inhyrning i regionens vård (Folkbladet 17/9). Med färre läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag skulle belastningen på den befintliga personalen öka. Vårdköerna skulle bli längre och många operationer skulle ställas in.

Att minska antalet inhyrda medarbetare kommer inte nödvändigtvis att leda till att fler patienter får träffa samma läkare regelbundet. Inhyrd personal är en resurs som avlastar under höga arbetstoppar, sjukfrånvaro och semestertider. De skapar en mer hållbar arbetsmiljö för den ordinarie personalen, vilket gynnar patientsäkerheten.

Personalen som arbetar inom vårdbemanning har ofta sökt sig bort från regionerna. Två av tre skulle inte kunna tänka sig att återgå.

De som kritiserar inhyrd personal som dyrare alternativ glömmer ofta bort de omfattande kostnader som är förknippade med att anställa och upprätthålla en egen vikariepool. Med det sagt tror vi att den nationella upphandlingen av vårdbemanning kommer att skapa bättre förutsättningar för kostnadseffektivitet.

Varför finns det inga artiklar där ledare för industriföretag klagar på sin inhyrda personal? Detta trots att två tredjedelar av dem använder sig av bemanningsföretag. Skälet är att de ser bemanningen som en strategisk resurs för sin kompetensförsörjning. Vår förhoppning är att regionpolitikerna också ska nå dit. Vi tror därför på ett närmare samarbete mellan vårdbemanningsföretagen och regionerna. Det är vägen till en mer kostnadseffektiv och högkvalitativ vård.