Bergska behöver stöd från hela Finspång för att växa

Vi vill mobilisera kring en mindre kommuns behov av en kommunal gymnasieskola, som dessutom håller hög kvalitet.

Ingrid Westlund svarar idag på en replik på hennes artikel där hon bland annat föreslog satsningar i form av fria körkort för Bergska gymnasiets elever.

Ingrid Westlund svarar idag på en replik på hennes artikel där hon bland annat föreslog satsningar i form av fria körkort för Bergska gymnasiets elever.

Foto: Magnus Johansson

Debatt2023-12-15 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Aaron Israelson på Friskolornas Riksförbund svarade (3/12) på Vänsterpartiets artikel om körkortsbidrag (22/11) till Bergska skolans elever. Svaret, som vi tackar för, ger uttryck för den logik som gäller för Friskolornas Riksförbund och de riskkapitalister som använder svenska skattemedel som en aldrig sinande inkomstkälla. Vår insändare handlar om att mildra marknadseffekterna i vår kommun, och att med olika medel, åtgärder och förslag stödja vårt kommunala gymnasium som vi så väl behöver.

Vi anser att hela Finspång behöver stå upp för vårt kommunala gymnasium genom att bidra till elevernas körkort. Vi har INTE påstått att ett körkortsbidrag står i motsats till högkvalitativ utbildning. Vid senaste fullmäktigemötet påpekades dock att Finspångs kommun inte kan/får bidra till körkort, utan att också ge samma bidrag till samtliga gymnasieelever som bor i Finspång. Kommunens ansvar sträcker sig också över friskolornas elever.  Något som ger friskolor en konkurrensfördel.

Vårt kommunala gymnasium har kännetecknats/kännetecknas av hög kvalitet i form av höga avgångsbetyg, välutbildade lärare och hög genomströmning.  Genomströmningen för Finspångs elever är högst i hela Östergötland. Bergska skolan behöver inte konkurrens från andra friskolor för att prestera, men de behöver stöd från Finspångs företagare, politiker och medborgare för att växa.

Så till det här med betygsinflationen.  Skolinspektionen har visat att skillnaden mellan resultat från nationella prov och elevers betyg är som störst på friskolorna. Så är inte fallet på Bergska skolan i Finspång. 

Aaron Israelson påstår att friskolorna bidrar till att höja kunskapsnivån i Sverige. Hur kommer det sig då att elever i Sverige, enligt en färsk PISA-undersökning, uppvisar sämre resultat i svenska och matematik än på länge? Hur står det till med ”förädlingsvärdet”?

Vänsterpartiet i Finspång och Friskolornas riksförbund ser på frågan utifrån två oförenliga perspektiv, eller ska vi säga övergripande logiker. Friskoleförbundet har som uppdrag att försvara skolpengens storlek, det fria skolvalet och riskkapitalisternas girighet och dess effekter på det svenska skolsystemet. 

Jag och Vänsterpartiet i Finspång ser till Finspångs bästa och framtida tillväxt och vill, på olika sätt, mobilisera kring en mindre kommuns behov av en kommunal gymnasieskola, som dessutom håller hög kvalitet. 

Bergska gymnasiet i Finspång är under debatt i Folkbaldets spalter.
Bergska gymnasiet i Finspång är under debatt i Folkbaldets spalter.