Ha fokus på kunskap och tänk mindre på gratis körkort

Vänsterpartiet i Finspång skriver i Folkbladet (22/11) att ”Sverige är ensamma” om vårt skattefinansierade friskolesystem. Det stämmer.

Ingrid Westlund från Vänsterpartiet får idag en replik på sin debattartikel om Bergska skolan i Finspång.

Ingrid Westlund från Vänsterpartiet får idag en replik på sin debattartikel om Bergska skolan i Finspång.

Foto: Widar Andersson

Debatt2023-12-03 09:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I inget annat land är det möjligt för alla elever att välja fristående skolor kostnadsfritt. Friskolereformen är en demokratireform som ger alla elever chansen till en bättre utbildning. 
Ingrid Westlund från Vänsterpartiet hävdar att svensk forskning bara ser problem med ”marknadsskolan”. Det är inte sant. Gabriel Heller-Sahlgren, som forskar vid några av världens mest ansedda universitet, visar i flera studier att konkurrensen från friskolorna gynnat också kunskapsresultaten för elever i kommunala skolor, då dessa skolor tvingats bli bättre, att lönsamma skolor visar bäst resultat och att friskolornas elever snabbare går vidare till högre studier och klarar sig bra under studierna.
Två av de största friskolekoncernerna har högre förädlingsvärde än genomsnittet – det innebär att dessa skolors bidrag till elevernas kunskapsutveckling är större än kommunala skolors. Bland det hundratal grundskolor där över 30 procent av eleverna lämnar årskurs nio utan gymnasiebehörighet är så gott som alla kommunala. 
Det finns problem med betygssystemet och läroplanen i dag, men detta drabbar tyvärr alla skolor, även de kommunala. Den så kallade betygsinflationen är i princip lika stor där. Detta är politiska systemfel.
Det krävs mycket mer än gratis körkort, som Vänsterpartiet vill erbjuda eleverna på Bergska gymnasiet, för att rycka upp svensk skola. En början vore om politikerna fokuserar på skolans kärnuppdrag: kunskap. I väntan på det måste elever få välja bort de skolor som misslyckas.