Linders påståenden saknar verklighetskontakt

Daniel Badman är vd i vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.
Daniel Badman är vd i vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.

Göran Linder påstår - vilket är helt okänt för mig - att vi i vindkraftsbranschen fått EU att utfärda direktiv om att rysk fossilgas är fossilfri. Det jag vet är att vi vill se ett deponiförbud för vindkraftsblad till 2025 för att påskynda utveckling och forskning om återvinning av kompositmaterial.

Debatt 30 juni 2021 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Göran Linder är styrelseledamot i föreningen Rättvisa vindar i norra Östergötland som bildats i motstånd till Holmens planer på vindkraftsparker i omgivningen. Den 3 juni publicerade sig Linder i Folkbladet med artikeln "Vindkraft kan göra Östersjön till ett dött hav". Daniel Badman som är vd på vindkraftens branschorganisation Svensk vindenergi replikerade den 10 juni med artikeln "Felaktigt och påhittat om vindkraften." Göran Linder svarade 19 juni med debattartikeln "Vindkraft är inte hållbart, klimatsmart eller miljövänligt." Idag den 30 juni återkommer Daniel Badman med ännu en replik i slagväxlingen:

Det är kol-, gas- och oljekraft, inte vindkraft, som brukar betecknas som ”resurskrävande, omni-förstörande och växande miljöbomber”.

Det är en absurd, tjugofaldig, överdrift att som Göran Linder tala om 100 000 vindkraftverk i Sverige. Naturvårdsverkets och Energimyndighetens strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad anger ett totalt nationellt utbyggnadsbehov av vindkraft till 2040-talet på 100 TWh, varav 80 TWh på land. Enligt Energimyndigheten behövs cirka 4 000 vindkraftverk à 6 MW för att producera 90 TWh år 2040. 

Göran Linders påstående att erosion av rotorbladen leder till att elproduktionen minskar med 20 procent per år saknar verklighetsförankring. De vindkraftverk som byggs idag har en förväntad livslängd på 30 år och kapacitetsfaktorn ökar i takt med teknikutvecklingen. I Svenska kraftnäts Kraftbalansrapport 2021-05-28 förväntas en effektbrist på långt under en timme för vintern 2021/2022. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos - tack vare utbyggd vindkraft under 2021.

Göran Linder påstår - vilket är helt okänt för mig - att vi i vindkraftsbranschen fått EU att utfärda direktiv om att rysk fossilgas är fossilfri. Det jag vet är att vi vill se ett deponiförbud för vindkraftsblad till 2025 för att påskynda utveckling och forskning om återvinning av kompositmaterial. Sådant material som används i vindkraftverkens blad men även i flyg- och båtindustrin. En spännande och hoppfullutveckling.

Vattenfalls livscykelanalys för moderna vindkraftverk visar på utsläpp kring 6-7 gram CO2e/kWh. Det högre talet som Linder valt att använda gäller för äldre vindkraftverk. Enligt Energimyndigheten kommer de vindkraftverk som byggs i Sverige idag att producera el motsvarande insatsenergin på runt 3 månader. 

Vindkraft prövas mot miljöbalken och det är svårt att få tillstånd. Utgångspunkten för prövningen är verksamhetsutövarens miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Kraven på MKB:n är mycket höga. Från det första samrådet med allmänheten tar det normalt 6–7 år att få miljötillstånd för en större etablering, inklusive överklagandeperiod. Länsstyrelserna och miljödomstolarna tillämpar ofta försiktighetsprincipen. 60 procent av ansökningarna får avslag.

Vindkraftverk tar plats i landskapet och låter på nära håll. Oro för ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor måste få luftas - men det  finns ingen anledning att underblåsa människors oro med felaktiga uppgifter. Vindkraft är ingen ny företeelse. Jag rekommenderar Vindval – Naturvårdsverkets kunskapsprogram som samlat forskning om vindkraft sedan 2005.

 

 

Ämnen du kan följa