Felaktigt och påhittat om vindkraften

Göran Linder sprider föråldrade, felaktiga och påhittade uppgifter om vindkraft. Linders påståenden om vindkraftens spridning av mikroplaster är till exempel våldsamt överdrivna.

Daniel Badman är vd i vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.

Daniel Badman är vd i vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.

Foto: Svensk vindenergi

Debatt2021-06-10 09:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Folkbladet 2021-06-03 skriver Göran Linder om vindkraft, mikroplast, bisfenol och en önskan om stopp för vindkraftsutbyggnad.

Det är bra att vindkraft diskuteras och att oro för ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor kan luftas. Men det är inte bra när föråldrade, felaktiga och påhittade uppgifter om vindkraft sprids.

Låt oss börja med mikroplastfrågan. I en redovisning till regeringen år 2017 har Naturvårdsverket bedömt att följande källor (förutom nedskräpning som anses betydande men inte kunnat kvantifierats) står för de största utsläppen av mikroplast i Sverige: 

Däckslitage: 7 670 000 kg/år

Konstgräsplaner: 2 460 000 kg/år

Tvätt av syntetfibrer: 950 000 kg/år

Båtbottenfärg: 740 000 kg/år

Produktion & hantering av primärplast: 530 000 kg/år

Vägtrafik, utom däckslitage:520 000 kg/år

Målning av byggnader: 250 000 kg/år

Hygienprodukter: 66 000 kg/år

Göran Linder påstår att den svenska vindkraften är upphov till 40 000 000 kg mikroplast per år. Det är mer än dubbelt upp mot alla ovanstående källor tillsammans. 

Linders uppgifter härstammar från vindkraftsmotståndare i Norge och har granskats av vår norska motsvarighet NORWEA. NORWEA:s granskning visar att bladens viktförlust främst utgörs av färg och uppgår till 2,25 kg per vindkraftverk under 15 år. För Sverige handlar det om 4 300 vindkraftverk och 0,15 kg per vindkraftverk och år vilket blir 645 kg per år.

Låt mig även kommenterar frågan om Bisfenol som Linder lyfter fram. Bisfenol A är ett misstänkt hormonstörande ämne som kan påverka fortplantningen. Vi får alla i oss låga doser av ämnet genom mat och dryck, men enligt Livsmedelsverket bedöms inte den mängd bisfenol A vi får i oss skada hälsan. 

Vindkraftsblad innehåller små mängder Bisfenol A och bladen omges av ett hårt ytskikt som innesluter glasfiberplasten. Ett blad som väger 20 ton innehåller cirka 20 gram Bisfenol A. Högt räknat innehåller Sveriges 4 300 vindkraftverk tillsammans 260 kg Bisfenol A. 

Avslutningsvis vill jag lyfta att vindkraft inte är någon ny företeelse. Kunskapen om vindkraftens påverkan har utvecklats under lång tid och det tillförs ny kunskap kontinuerligt. För den som vill lära sig mer rekommenderas Vindval – Naturvårdsverkets forskningsprogram som pågått sedan 2005.

Göran Linders debattartikel om vindkraft i Folkbladet bemöts idag av Svensk vindenergi.
Göran Linders debattartikel om vindkraft i Folkbladet bemöts idag av Svensk vindenergi.