Vad är Butros verkliga syfte?

Vänsterpartiets Peter Butros anser att kommunen ska ha vetorätt när en ny friskola vill etablera sig i Norrköping, detta för att stoppa friskolebolag från att ta ut vinster. (Folkbladet 17/2) Att stoppa etableringen av friskolor är knappast en akut fråga för Utbildningsnämnden i dagens läge, och har ingenting att göra med underskottet på drygt 50 miljoner.

Vi Sverigedemokrater reducerar inte friskolorna till hänsynslösa vinstdrivande företag vars enda syfte är att tjäna pengar på skolelever. Flera av dem tillämpar en egen pedagogik eller har en egen profil. På det sättet skapar de en mångfald som kommunala skolor kan dra lärdom av i sin egen verksamhet.

Sverigedemokraterna anser att ett kommunalt veto kommer att dra undan mattan för en objektiv bedömning av huruvida en friskola får etablera sig i Norrköping eller inte.

Vi anser också att ett kommunalt veto kommer att politisera etableringen av friskolor, det vill säga den politiska majoriteten får makt att avgöra vilken sorts friskola man, för tillfället, vill ha i kommunen.

Resonemanget om kommunalt veto blir dessutom ologiskt eftersom å ena sidan vill Vänsterpartiet förstatliga skolan för att skapa jämlika villkor, och å andra sidan vill de kommunalisera beslutet om etableringen av friskolor.

Vad är vänsterns verkliga syfte med att införa ett kommunalt veto?

Kommer ett sådant beslut i realiteten att garantera en högre utbildningskvalitet för kommunens barn?

Vilken statistik ligger i så fall bakom förslaget?

Är det i själva verket så att vänstern är så rädda för friskolornas framgångar att de vill hindra dem från att fortsätta att lyckas?

Är det ett surt äpple för en socialist att bita i, att friskolorna trots vinster, går så bra och att eleverna trivs där? Medan kommunens skolor kämpar med låga resultat och budgetunderskott, trots att de har samma ekonomiska villkor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa