Snabbhetens olika hastigheter

1 september 2017 06:15

Lena Erixon är generaldirektör på Trafikverket. På torsdagen presenterade hon Trafikverkets förslag på hur - med trängselskattens miljarder inräknade - drygt 700 miljarder kronor ska användas för vägar, järnvägar, luft- och sjöfart fram till år 2029. För vår del av Sverige är Trafikverkets förslag gynnsamt. Dels slås det fast att Förbifart Söderköping ska börja byggas någon gång mellan 2021 och 2023. Nästan hela finansieringen på drygt 1 miljard kronor ryms inom planperioden.

Mer att läsa: Nya bud om snabba tåg.

För Ostlänkens del - ny järnväg mellan Järna och Linköping - ökar Trafikverket det finansierade anslaget med 11 miljarder kronor. Vilket betyder att 35 av beräknade 53 miljarder är i hamn. Byggstart är bestämd till 2018. Ostlänken kommer - enligt Trafikverket - emellertid inte att vara färdigbyggd 2029. Att planera 12 år framåt är dock vanskligt. Vilket vi kan lära oss genom att se bakåt. Det har varit väldigt många turer sedan regeringen år 2003 beslutade att järnvägsprojektet skulle in i dåvarande Banverkets investeringsplan. Här har funnits pyramidala ointressen, överoptimism, kapacitetsutredningar, omsvängningar hos regeringar, smarta drag av kommunpolitiker som Lars Stjernkvist i Norrköping och Paul Lindvall i Linköping, utredningar, nya utredningar och nu kan vi alltså konstatera att Trafikverket har en stor del av finansieringen klar för snabbtåget Ostlänken.

Mer att läsa: Ostlänken börjar nu.

En väsentlig del av finansieringen - 10 miljarders besparing - beror på att Ostlänken föreslås bli snabbtåg med 250 kilometer maxfart istället för höghastighetståg som dånar fram i 320 kilometer i timmen. Vilket är helt i sin ordning. Snabbtågen på Ostlänken ska stanna på flera stationer. Tidsvinsten inskränker sig till ynka sex minuter för sträckan Järna - Linköping med höghastighetståg istället för snabbtåg.

För Norrköping och östra Östergötland är dagens besked mycket positivt. Med restider runt 50 minuter mellan Norrköping och Stockholm integreras vi alltmer i Storstockholmsregionen med allt vad det innebör för arbete, utbildning, kultur och nöjen.

Dessutom finns det inget som hindrar att ny järnväg söder om Linköping uppgraderas till höghastighetsjärnväg. Om kommande beslutsfattare skulle vilja ha det så. Vilket - som historien visar - mycket väl kan komma att inträffa.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!