LO säger som det är

13 mars 2017 06:15

Torbjörn Hållö är ekonom på LO. Han har haft huvudansvaret för den nya rapporten "Utbildningsjobb för stärkt etablering" som LO: s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson nyligen presenterade. Torbjörn Hållös skapelse sticker verkligen ut. För den som är trött på ytlig invandrings- integrations- och jobbdebatt är LO: s rapport en lisa för själen.

Mitt positiva omdöme har i huvudsak två bottnar.

1. Torbjörn Hållös rapport är ett tydligt och tacksamt undantag från de annars tämligen gängse försöken från officiellt håll att beskriva Sveriges invandringsproblem som om de härstammade från "2015 års svåra flyktingkatastrof då kom 10 000 asylsökande i veckan till Sverige." LO talar i sin rapport om två huvudorsaker till den skarpa tudelningen på arbetsmarknaden. Dels beror tudelningen på "omfattande problem i grund- och gymnasieskolan" och dels på ett "mångårigt högt flyktingmottagande där en betydande andel har svaga kunskaper och färdigheter i relation till kraven på svensk arbetsmarknad." (Min enda lilla kritiska synpunkt i marginalen är att LO gärna kunde ha fått notera med någon rad eller två att en betydande del av de klena skolresultaten har samma orsaker som arbetsmarknadens tudelning.)

Det bästa med LO: s klarspråk om det mångårigt höga mottagandet av människor med låga kunskaper/färdigheter är att det gör problemen på arbetsmarknaden begripliga.

Mer att läsa: Annie Lööfs svåra enkelhet.

LO har således mycket på fötterna när Hållö skriver i rapporten att det tyngsta ansvaret för den uppkomna situationen "vilar på Sveriges riksdag som är den som reglerar migrations- och utbildningspolitiken." Så är det och det bör sägas och inte fluffas bort med hänvisningar till arbetsmarknadens parter, EU eller till krigen i omvärlden.

Mer att läsa: Svåra jobb är inte enkelt.

2. LO konstaterar med allvar att såväl den svenska arbetsmarknadsmodellen som välfärdssystemets stabilitet kräver att Sverige väljer väg. Tre vägval presenteras. LO: s vägval är också mitt. Slå vakt om produktivitet och löner. Satsa hårt på träning av färdigheter och kunskaper genom Utbildningsjobb med temporärt lägre löner.

Nyckelordet i LO: s vägval är att man anser sig hantera en tillfällig ökning av arbetskraft med mycket låga kunskaper och färdigheter.

LO tar ett stort steg i en svår situation. Riksdagens ansvar är mycket stort. Ska lägre löner bli temporära så krävs att invandringen permanent hålls på vettiga nivåer.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!