Lärarna slår tillbaka

18 augusti 2017 06:15

Peter Fredriksson säger i intervjun med Dagens Samhälle att han var intresserad av psykologi när han var liten. Men han visste inte vad en psykolog var och vad en sådan gjorde. Så när han som en av ganska få i sin dåtida släkt satsade sina toppbetyg från gymnasiet på akademiska studier så blev det Lärarutbildningen. Lärare hade han ju mött och sett i många olika skepnader. Och han gillade vad han såg. Efter 30 år som lärare, rektor, skolchef och utbildningsdirektör är Peter Fredriksson nu generaldirektör på Skolverket.

I Intervjun med Dagens Samhälle säger Skolverkets nya chef en rad saker som pekar på att ungdomens intresse för psykologi har följt honom under livsvandringen. I en passage av samtalet med tidningen resonerar Peter Fredriksson om att den svenska skolan redan har "väldigt mycket pengar" och om att det ständiga talet om mer pengar faktiskt kan förvärra problemen. En stat som oavbrutet kastar mera pengar över skolan riskerar att bekräfta "lärares och rektorers bild av att de är offer för svåra omständigheter" vilket förhindrar "nödvändiga omprövningar av arbetssätt."

Peter Fredriksson säger: "Om man ser sig som hjälpbehövande kan det skapa en kultur där man inte kavlar upp ärmarna och gör det man ska, det vill säga det som gynnar eleverna. Vi behöver föra mer diskussioner om vad vi faktiskt gör med de resurser vi har, och om vi borde göra något annat."

Mer att läsa: Extremer är just extremer.

Fredrikssons varningsflagg för riskerna med det som på psykologiska kan kallas för "inlärd hjälplöshet" är högst berättigad. I intervjun pekar han själv på de problem som den monstruöst överdrivna svartmålningen och politiseringen av skolan har ställt till. Problem som starkt bidrar till att pedagoger liksom främliggörs från sitt uppdrag.

Politiker som Jan Björklund och tyvärr även dagens regeringssocialdemokrater (och lärarnas egna fackförbund) har utifrån egna politiska agendor drivit snedvridna kampanjer som drabbat läraryrkets attraktivitet och anseende hårt. Björklund svartmålade hårt för att skapa legitimitet åt en del bra och flera överilade reformer. Facken svartmålar hårt för att den vägen få upp lönerna. Regeringssocialdemokrater svartmålar hårt för att skapa legitimitet åt sina vinstjaktargument.

Mer att läsa: Gör mig trygg Anna Ekström.

Peter Fredriksson vill nu återvända till klassrummen med fokus på "allt som faktiskt är möjligt att göra." Och han säger som det är om ansvarsfördelning: "Utan egen ansträngning kommer ingen elev någonvart." Ljuv musik att höra från de höjderna.

Om inte Fredriksson skjuts i sank av kampanjpolitiker och fackliga särintressen så kan han vara den som får svensk skola på fötter igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!