Farligt flum om invandring

20 oktober 2016 06:15

Det har nu gått ungefär elva månader sedan regeringen återinförde den reglerade invandringspolitiken med gränskontroller och hela paketet. Samtidigt har avvecklingen av det absurda "papperslösa" gråskalesamhället inletts. Den som fått definitivt avslag på uppehållstillstånd har till exempel ingen rätt att bo kvar med försörjningsstöd på Migrationsverkets boenden. Statsministerns budskap är att den som fått nej "ska lämna landet."

Mer att läsa: Feminism på riktigt.

Läget är fortfarande mycket ansträngt på många håll i landet. Sjok av önsketänkande lever dessvärre kvar om sådant som "snabbspår" in i arbetslivet och om kommunernas möjligheter att snabbt ordna bostäder åt nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingens egen utvärdering (12/10) av snabbspåren är ingen rolig läsning. Även om språket som används i utvärderingen är byråkratiska så förstår vi allvaret när Arbetsförmedlingen skriver att det finns "stora utmaningar, till exempel att det är svårt att hitta lämpliga deltagare till de insatser som erbjuds." Kommunerna meddelar att bostadsmålen för 2016 är orealistiska och ber om en paus.

Lägg därtill personalförsörjningskriserna inom skolan, socialtjänsten och polisen. Och glöm inte den skrämmande ökningen av så kallade utanförskapsorter eller den alltmer tudelade arbetsmarknaden där det råder växande mass- och långtidsarbetslöshet bland utrikes födda.

Det kommer att ta många år - med tämligen låga invandringsvolymer - av envetna, konkreta och säkerligen här och där nytänkande insatser för de nyanländas etablering.

Mer att läsa: Folkvandring i vår tid.

I detta besvärliga läge anser landets största S-nära ledarsida på Aftonbladet att det är "dags att riva flyktinglagen" (18/10) och att "Gränskontrollerna borde läggas ned." (19/10) Enligt ledarsidans redaktör Anders Lindberg är det inga problem att integrera "100 000 människor" per år. Enligt Lindberg handlar det bara om att "hyvla ner de trösklar som finns" så fixar det sig med integrationen. I texten finns dock inte ett spår av en antydan vare sig till vilka trösklarna är eller hur de ska hyvlas.

Aftonbladet intar en groteskt oseriös hållning i nutidens största och svåraste fråga. Arma socialdemokrati som har denna flumfabrik så nära sitt kansli.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!