Enkla jobb på fel plats

16 november 2016 06:15

Det talas en hel del om behovet av "enkla jobb" på arbetsmarknaden. Människor med låg utbildning och/eller bristande kunskaper i svenska ska uppmuntras/hjälpas in till enkla och tämligen enkelt avlönade arbeten; istället för att bidragiseras i långtidsarbetslöshetens växande köer.

Det här med enkla jobb har många bottnar, möjligheter och knepigheter som jag inte ska gå in på här och nu. En sak är dock helt säker; aldrig har jag i min vildaste fantasi föreställt mig att polisarbete och polisnära arbetsuppgifter skulle räknas in i de enkla jobbens lönekretsar. Men så tycks tyvärr vara fallet.

Mer att läsa: Lööfs svåra enkelhet.

Poliser är vitala delar av rättsstatens kärna. Poliser har att hävda ett våldsmonopol i fredstid. Uniformerade poliser symboliserar trygghet i utsatta, osäkra, våldsamma och farliga situationer. Utredande poliser står för kontroll, analys och övervakning av för allmänheten möjligen farliga kriminella miljöer och personer.

För detta avlönas de flesta poliser i en väldigt hoptryckt lönestruktur med mellan 24 500 kronor och 29 500 kronor i månaden. För de som inte befordras uppåt i myndigheten är löneutvecklingen kort sagt väldigt skral.

Vilket också syns på söktrycket till polisutbildningarna. Visst kan det låta mycket att 6 584 personer sökte till utbildningarna som startade i augusti. Enligt Polistidningen räckte dock alla dessa sökanden inte till för att fylla de 550 utbildningsplatserna. 36 polisskolsstolar stod tomma en månad in i utbildningen.

I Polismyndigheten finns sju Regionledningscentraler som gradvis har ersatt och ersätter de tidigare Ledningscentralerna som fanns i varje polisdistrikt. Regionledningscentralerna tar emot över en miljon samtal och anrop från allmänhet och från poliser ute på uppdrag. Enligt Polismyndigheten ska en RLC-operatör "bedöma och registrera information samt prioritera och beordra polisresurser till olika uppdrag." Snacka om kärnuppgift!

De här - oftast civilanställda - medarbetarna har låga löner (runt 23 000 kronor i månaden), obekväma arbetstider och stressig arbetsmiljö. Centralt placerade personer jag talat med berättar om mycket stor personalomsättning på flera av ledningscentralerna.

Enkeljobbiseringen pågår för fullt. Arma rättsstat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!