När den nya sträckningen av E22 byggs vill Trafikverket stänga av anslutningarna vid både Korsbrinken och Klevbrinken. I stället är planen att anlägga en ny trafikplats mittemellan och från den bygga en ny sträckning av väg 843 till Vikbolandet.

Där ska också gå en anslutning västerut till Gamla riksvägen som går parallellt med E22. För företag längs med väg 801 innebär det en omväg på cirka två kilometer för att ta sig ut till Korsbrinken. Ännu längre blir det för företag på väg 844, som när de ska mot Norrköping tvingas åka ut på vägen mot Vikbolandet, åka mot Söderköping för att sen kunna svänga upp på E22 i norrgående riktning.

– Det är ett tiotal företag och lantbruk i hela området som är hårt drabbade, säger Magnus Berge, ordförande för LRF Söderköping Västra.

Artikelbild

| Nya E22 är efterlängtad - men väntas också vålla en del bekymmer.

LÄS MER: "Vägen kommer klyva gården"

LRF är positiva till E22-projektet i sin helhet, men vill behålla nuvarande anslutningar och att den nuvarande bron behålls för lokaltrafik och långsamtgående fordon.

– Nu ska akvedukten fånga upp både fjärrtrafiken och den lokala trafiken. Vi är väldigt kritiska till att de planerar att ta bort den nuvarande bron, säger Berge.

Han menar att frågan är större än att bara gälla några lantbruksföretag, då det också blir en omväg för Söderköpingsbor som ska till Petersburg, Ramunderberget och Dockan-området.

Artikelbild

– Det blir en väldigt konstig koppling till tätorten.

Företagarna i Söderköping stöttar LRF fullt ut i frågan.

– Vi tycker det är viktigt att satsa på landsbygden och ge företagen möjlighet att utvecklas, när man försämrar på det här sättet blir det jättetokigt, säger Jan Nystedt, ordförande i Företagarna.

LÄS MER: "Vi vill lägga pengarna på annat"

Han bor på Vänneberga gård vars verksamhet kommer att påverkas mycket av förändringen. Mariehov maskin är ett annat exempel längs samma väg. Han framhåller också att de nuvarande kommunikationerna till Slussportens industriområde försvinner med den tänkta lösningen.

– Tomterna där är slutsålda och vi hoppas att området kommer att växa. Men att traktorer och lastare som ska dit ska tvingas ut på nya E22 är jättekonstigt. Det är ungefär som om gamla E4 i Norrköping togs bort.

LRF har drivit frågan sen det första samrådet 2016, men har inte fått någon respons på sitt remissyttrande varken från kommunen eller Trafikverket.

– Vi tycker det är märkligt. Det har ju betydelse för utvecklingen långsiktigt i hela området. Den här lösningen ger en stark barriäreffekt, säger Berge.