Förutom pappan och hans två söner från Norrköping som på torsdagen dömdes till fängelse och näringsförbud så fick ytterligare en Norrköpingsbo, som varit med i fuskligan sitt straff.

Läs mer: Långa fängelsestraff för fuskligan.

Norrköpingsbon, född 1992, är vd på ett företag som han själv startat och som bland annat jobbat med att stärka ungas företagande. Han har anlitats flitigt av företag och skolor i Norrköping samt i andra kommuner. Mannen har flera gånger uttalat sig i media om viken av att stärka ungas företagande och har även fungerat som rådgivare åt unga entreprenörer. Nu döms han för medhjälp till osann försäkran vid tolv tillfällen vilket, enligt domen, är ett grovt brott.

Artikelbild

| Lagmannen Lars-Gunnar Lundh och tingsnotarie Jenny Johansson presenterade domen mot fuskligan på torsdagen.

Han har tillsammans och i samförstånd med bröderna och deras pappa samt den fjärde huvudmannen från Lund främjat fuskarnas gärningar med ”råd och dåd, genom att dels förse dem med teknisk avancerad utrustning avsedd för att obemärkt kunna ta emot information, dels sända ut de rätta svaren till dem via utrustningen under högskoleprovet”.

– Ett grovt brott som utövats i organiserad form, enligt tingsrätten.

Läs mer: Ingen vet om alla fuskpengar har hittats.

26-åringen befann sig i lägenheten på Slottsgatan då polisens insatsstyrka slog till den 14 april förra året. Han greps och anhölls precis som de andra Norrköpingsborna men släpptes efter tre dagar.

Hans uppgift var att ha koll på telefonerna och uppkopplingar till ”ett 70-tal nummer”, tillsammans med brödernas pappa.

– Man behöver vara två för man blir trött efter ett tag.

26-åringen har vetat om HP-hjälpens verksamhet sedan 2015 då huvudmannen, den 26-årige brodern som ses som hjärnan bakom, berättade om den. Enligt domen har han skött telefonerna vid fyra provtillfällen. Han deltog eftersom han behövde pengar. Enligt domen har han fått 25 000 kronor kontant per provtillfälle, fyra gånger. Pengar han inte skattat för.

Han erkänner också att han under en kort tid hjälpte till att svara på kundmejl för HP-hjälpen. För detta fick han 10 000 kronor extra. Han har uppgett att han tackat nej till att lämna ut paket i postboxar.

Tingsrätten köper att han endast har varit ”anställd” av HP-hjälpen.

– Han har haft vad som närmast är att betrakta som ett temporärt anställningsförhållande i verksamheten, skriver tingsrätten i sin dom.

Förutom vd på sitt företag är 26-åringen delägare i ett holdingbolag. Han har han även varit anställd på försäkringsbolag och bank. Vid provtillfället studerade han psykologi och företagsekonomi på universitetet.

– Jag siktar på dubbla examen på fyra år, har han berättat för polisen.

Det var därför han behövde snabba och lättförtjänta pengar.

Norrköpingsbon förnekar brott. Han har framhållit att det han gjorde inte var olagligt. För att visa detta har han bland annat lämnat in ett par artiklar från SVT och Nöjesguiden 2016. Personer bakom HP-hjälpen berättade där att de hjälpt många människor komma in på sina drömutbildningar. Och experter medgav också att det tyvärr inte var olagligt att fuska på högskoleprovet.

– Etiskt är det en gråzon, men etiskt och lagligt är inte samma sak, har 26-åringen hävdat.

Det var först i polisarresten som han blev medveten om brottet osann försäkran.

Han döms nu till medhjälp till osann försäkran som betraktas som ett grovt brott. Påföljden: Villkorlig dom samt 70 dagsböter á 50 kronor. Han åläggs också att betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.