Han förklarar att det är de folkvalda politikernas uppgift att fatta beslut, i det här fallet om bygglov. Detta föregås alltid av att tjänstemän, och, i vissa fall stadsarkitekten och stadsantikvarien, framfört sina åsikter. Dessutom lyssnar politikerna på den som vill bygga, i det här specifika fallet Magnentus, och sedan görs en samlad bedömning, förklarar han:

– Vi lyssnar extra mycket på stadsarkitekten, och på Magnentus som investerar flera miljoner. Sedan lägger vi ihop allt, historia och framtid, och fattar ett beslut. Det är det vi är valda till: Att fatta beslut. Andra ska tycka. Annars behövs ju inte vi politiker, då kan ju tjänstemännen fatta besluten, säger Reidar Svedahl.

Läs mer: Stadsarkitekten anser inte att politikerna lyssnar på experterna.

Men Karin Milles menar att ni inte tar till er av hennes förslag alls?

– Många av gångerna tar vi hennes förslag rakt av. Men i det här fallet med Magnentus har vi lyssnat men inte ändrat, svarar Reidar Svedahl, som poängterar att politikerna i nämnden varit eniga i sitt beslut.

Hon går så långt att hon undrar om det ens behövs en stadsarkitekt om ni ändå inte lyssnar på henne?

– Vi har en uppgift och det är att fatta beslut. Jobbar man i en politiskt styrd organisation så är det här spelreglerna. Hon verkar ha en annan definition av vad lyssna är.