Under kommunstyrelsemötet i måndags skulle beslut tas om vilka partier som skulle få platser i styrelsens beredningar om miljö- och klimatfrågor, kulturfrågor och näringslivspolitiska arbetsmarknadsfrågor. Sverigedemokraterna, som fick runt 15 procent av rösterna i kommunvalet i höstas, hade hoppats på att oppositionen skulle hålla ihop och rösta för att förstärka sin roll som just opposition.

Något som knappast hände, menar Darko Mamkovic (SD), som tillsammans med partikollegorna Sandra Karlsson, Mattias Olofsson och Conny Samuraj innehar två ordinarie och två ersättarplatser i kommunstyrelsen.

– Moderaterna ställde sig i stället bakom Kvartetten. De ville inte stödja oppositionen, säger han.

Regelverket är krångligt, men man skulle lite förenklat kunna säga att i de beredningar där det sitter fem ledamöter, kan Moderaterna med sin storlek stödja Sverigedemokraterna med en röst för att den ”femte” platsen ska lottas mellan SD och Kvartetten. Här valde M alltså att inte göra det, något Darko Mamkovic ser som olyckligt:

– Vi har haft lite överenskommelser med MP, V och M. Visst, vi är olika lag men ändå på samma sida som opposition. Hade vi fått en plats hade vi ändrat på antalet ledamöter mellan opposition och majoritet, vilket skulle ha gynnat oppositionen. Men nu visade det sig att M inte har den inställningen att ha en stark opposition, utan röstade på Kvartetten i stället, säger han.

Läs mer:Jarl: "Jag håller inte med".

I en av beredningarna, där landsbygdsfrågor bereds, sitter nio ledamöter. Inte heller här skulle SD få någon plats, var förslaget som lades fram under mötet på måndagen. Men då protesterade Darko Mamkovic. Till sist beslutade som bordläggning av den frågan.

– Jag vill inte vara konspiratorisk, att Lasse och Sophia ska säga att jag går runt och ser spöken, men det verkar som de har en överenskommelse att hålla oss utanför. Det är ett problem att ständigt ignorera oss. Alla andra partier pratar med varandra och sedan kommer de till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och bara serverar ett färdigt förslag för att utmanövrera oss. Men så funkar det inet längre! Barnet på gården har vuxit lite och det går inte att köra med oss hur man vill längre, säger han.

När landsbygdsberedningen tillsätts är ännu oklart. Darko Mamkovic vet vad han tycker:

– Jag är inte nöjd. Oppositionen hade möjlighet att stärka sin roll och som opposition. Platserna är kanske inte så avgörande, men det skulle vara en oppositionens seger mot Kvartetten.