Flyget ska väljas sist

Trots att kommunens riktlinje säger att tåget ska användas före flyg så långt det går, ökar kostnaden för flyget samtidigt som det är det omvända för tåget.

26 juni 2019 08:00

När det kommer till resor inom tjänsten säger riktlinjen att man i första hand ska fundera över om man över huvud taget måste resa.

– Det har ju hänt mycket på teknikområdet. Kan man ha ett webbmöte i stället? Det är sådant man ska diskutera, säger Eric Larsson, administrativ chef för personavdelningen

Läs mer: Svedahl (L): "Flyget är ingen miljöbov".

För de långväga resorna är kostnaderna för tåg störst. 2014 köpte kommunen tågresor för drygt 2,7 miljoner kronor. 2018 var den siffran nere i 2,4 miljoner kronor. 2014 flögs det för 750 000 kronor, en siffra som ökade till drygt 1,2 miljoner kronor 2018.

– Nu ska ju sägas att vi inte reser särskilt mycket med flyg, utan det är till ställen som man inte kan ta sig i rimlig tid. Just 2018 var det en delegation på tio personer som åkte till Kenya och en delegation från utbildningskontoret som åkte till Island på något utbyte. Så då sticker siffrorna ut. Inrikesflyg är det väldigt sparsamt med, säger Eric Larsson.

Att flyget ska väljas i sista hand kopplas till såväl kostnad som miljö. Ska resor göras med flyg, ska resan ge ett mervärde tillbaka till Norrköpingsborna, förklarar Eric Larsson "vi reser inte bara för resandets skull" som han säger. Resorna följs dock inte upp av kommunen. Det gör däremot resor med egen bil i tjänsten, något som politikerna i fullmäktige beslutat ska minska.

– Det följs upp två-tre gånger per år och då tittar man på hur mycket som plockas ut i ersättning.

Hur går det då?

– Det har väl visat sig inte vara så jättebra, man åker ganska konstant. Men om det beror på att vi är fler anställda, vet jag inte, säger Eric Larsson.

Tidigare har klimatkompensation vid flygresor diskuterats av politikerna, en diskussion som inte är särskilt levande just nu, menar Eric Larsson:

– Den har nog runnit ut i sanden. Politiker har drivit de här frågorna, men nu har det varit ganska tyst. Det syns mest i media.

Tjänsteresor

Enligt kommunens riktlinje för tjänsteresor och resor för förtroendevalda, ska tåg alltid väljas före flyg om så är möjligt.

Tåg står också för den största kostnaden. 2014 betalade kommunen drygt 2,7 miljoner kronor för tågresor. 2018 minskade kostnaden till drygt 2,4 miljoner kronor.

Kostnaden för flyget låg 2014 på drygt 750 000 kronor. 2018 hade denna siffra nästan fördubblats, till nästan 1 250 000 kronor.

Källa: Ekonomistyrningskontoret, Norrköpings kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa