Flyget ska väljas sist

Trots att kommunens riktlinje säger att tåget ska användas före flyg så långt det går, ökar kostnaden för flyget samtidigt som det är det omvända för tåget.