"Flyget är ingen miljöbov"

Kommunalråd Reidar Svedahl (L) tycker inte att flyget är någon miljöbov och har därför startat facebookgruppen "Rädda vårt flyg". Samtidigt säger kommunens reseriktlinje att ska flyget användas först efter att andra alternativ uteslutits, med hänsyn till miljön.

26 juni 2019 07:00

På bara tio dagar har facebookgruppen ”Rädda vårt flyg” fått nästan 4 000 medlemmar. Bakom gruppen står Norrköpings kommunalråd Reidar Svedahl (L). Gruppen beskriver sitt engagemang på följande sätt: ”Vi tycker att flygskam och andra straffavgifter mot flyget enbart i Sverige är skadligt för vår välfärd och livskvalité”.

I gruppen diskuteras ”flygskam” och Greta Thunberg flitigt. Gruppen vill vara en motvikt till den senaste tidens klimatförändringsdiskussioner, där flyget ofta lyfts upp som boven i dramat. Reidar Svedahl, som själv jobbat 30 år inom resebranschen, tycker att debatten spårat ur totalt.

– Man kan inte lösa våra miljöproblem genom att straffa det som inte har skapat problemen, säger han och fortsätter:

– Flyget är inte någon miljöbov. Av världens utsläpp står flyget för två procent, och svenska flyg för 0,1 promille. Börja med de andra 98 procenten.

Läs mer: Kostnaden för flyget ökar för Norrköpings kommun.

Han har följt debatten och det som fick honom att starta gruppen var när han hörde förtroendevalda politiker på tv som pratade om att folk måste sluta flyga så mycket.

– Hur trovärdigt är det? Okej om man säljer regeringsflyget, men så länge man använder det, varför ska man då uppmana andra att sluta flyga? Det är dubbelmoral, och då tände jag till ordentligt, säger han och menar att ett minskat flygande skulle skada den svenska exportnäringen och besöksnäringen, som i sin tur skulle ge minskade intäkter till statskassan och i slutändan till exempelvis vård och omsorg.

Samtidigt pågår en stor klimatdebatt, där åsikterna går åt andra hållet. Exempelvis har flera statliga myndigheter, däribland Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen på ett regeringsuppdrag tagit fram SOFT-utredningen (Strategisk plan för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet). Där pekas kommunerna ut som förebilder i omställningen för att nå klimatmålen, och där slår man bland annat fast att resor och transporter med bil och flyg måste minska. I Norrköpings kommun finns sedan 2014 en riktlinje för tjänsteresor och resor för förtroendevalda. Där står bland annat att ”flyg används först efter att andra resealternativ uteslutits med hänsyn tagen till kostnadseffektivitet och miljöbelastning”.

I sin roll som kommunalråd ser Reidar Svedahl inga problem med sitt engagemang för flyget kontra riktlinjen som kommunen har.

– Absolut inte. I all ekonomi pratar man om alternativkostnad. Är det värt att åka tåg i fyra dagar till ett möte, genom Tyskland där tågen går på kolkraft? Det är rent dagdrömmeri! Tåg funkar bra till Göteborg och Sundsvall. Men en tågresa som tar längre än fyra-fem timmar, då är det bättre att flyga ur miljösynpunkt.

Men vill du kämpa för att förändra i kommunens riktlinje?

– Det vet jag inte, det är inget jag tänkt på.

I facebookgruppen kritiseras media för att vara för ensidiga och bara lyfta fram anti-flyg-perspektivet. Något som gör Reidar Svedahl irriterad:

– Media är uppätna av det här. Man skriver aldrig om vad flyget tillför. Men flygskam är skadligt för Sverige och jag måste reagera när flyget blir oskyldigt utpekat som miljöboven, säger han och fortsätter:

– Vi har Sveriges kunnigaste folk inom flyg på sidan och vi kommer att vinna. Flygskammen är som en röda hunden-epidemi som kommer att gå över.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa