"Hur är det möjligt att ens tänka tanken?"

Göran Linder är en av två debattörer från RVNO som svarar på en tidigare debattartikel från Svensk Vindenergi.
Göran Linder är en av två debattörer från RVNO som svarar på en tidigare debattartikel från Svensk Vindenergi.

Lobbyorganisationen Svensk Vindenergi skriver i en debattartikel (Folkbladet 2/2) ”I Sverige motverkas de stigande elpriserna av en ökande andel vindkraft i elsystemet”

Debatt 11 februari 2022 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man hänvisar till en utredning som konsultföretaget Sweco gjort på Svensk Vindenergis uppdrag. 

Man tar sig för pannan. Övergången från planerbar kärnenergi till vindenergi har orsakat en höjning av el-priset till nivåer som aldrig tidigare förekommit i Sverige.

Hur är det möjligt att ens komma på tanken att mer vind-el är den rätta medicinen för att komma tillrätta med höga el-priser när det är kallt och inte blåser? Jo man anlitar en konsult som konstruerar en komplicerad modell och som därefter gör beräkningar byggda på modellens antaganden. Sweco som Svensk Vindenergi anlitat för uppgiften är ett konsultföretag som bl a projekterar Holmens vindkraftsprojekt i norra Östergötland.  

Svensk Vindenergi vill få det till att resultatet som Sweco kommit fram till är resultatet av en vetenskaplig studie. Så är det inte. Det är fråga om en partsinlaga. Någon vetenskaplig ambition finns inte. I ett annat sammanhang där Svensk Vindenergi varit beställare har konsultföretaget ÅF gjort en studie om hur en vindkraftsetablering påverkar värdet på näraliggande fastigheter. Någon sådan värdepåverkan kunde ÅF inte finna. Den studien delfinansierades av Energimyndigheten och studien anmäldes som ”forskningsfusk” till den statliga nämnd som har att granska att vetenskapliga studier håller måttet ur vetenskaplig och etisk synvinkel. Det svar som kom från Svensk Vindenergi:

”Svensk Vindenergi inte är en sådan utförare av forskning som omfattas av 3 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Svensk Vindenergi har inte heller betraktat den aktuella studien som forskning”.

ÅF-studien har fram till nu legat till grund för vindindustrins påstående att en vindkraftsetablering inte påverkar värdet på näraliggande fastigheter. Ett påstående som godtagits av myndigheter och domstolar. När det nu i en seriös vetenskaplig studie visar sig att en vindkraftsetablerings värdepåverkan på näraliggande fastigheter kan uppgå till miljonbelopp, kunskap som grundas på vetenskaplig forskning, är det kunskap som Svensk Vindindustri inte vill kännas vid.

Påståendet att de stigande el-priserna motverkas av en ökande andel vindkraft i elsystemet stämmer lika illa mot verkligheten som påståendet att en vindkraftsetablering inte påverkar värdet på näraliggande fastigheter. 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa