Svenska skyldigheter för jämlika svenska medborgare

Den amerikanska statsvetarprofessorn Sheri Berman har vigt en del av sitt yrkesliv till studier av Sverige och den svenska socialdemokratin. 1987 besökte hon Sverige för första gången.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (till höger) bör ta intryck av statsvetarprofessorn Sheri Berman. Socialdemokratin har allt att förlora på att beskriva demokratin som svag och hotad.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (till höger) bör ta intryck av statsvetarprofessorn Sheri Berman. Socialdemokratin har allt att förlora på att beskriva demokratin som svag och hotad.

Foto: TT/Montage Widar Andersson

Krönika2023-08-01 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2019 var hon tillbaka i Sverige, nu för att tala om sin då nya bok om demokrati och diktatur i Europa. I en intervju med Svenska Dagbladet kom samtalet in på demografi och demokrati:" I dag ser ert samhälle dramatiskt annorlunda ut. Det är ett helt annat land.(Än 1987) Den demografiska förändring som Sverige har genomgått de senaste åren är ganska otrolig. Att tro att den typ av förändringar skulle kunna ske utan problem är historielöst. Det är ett demografiskt experiment av historiska mått. (--) Den största och viktigaste frågan i Europa idag är hur man gör mångfalden mer kompatibel med demokratin, sa Berman till Svenskan. 

SvD: s reporter Annie Reuterskiöld frågade: Har du några svar på hur det ska gå till?

Sheri Berman svarade: "Grundläggande är i alla fall att du inte kan ha en funktionell demokrati om medborgarna inte är överens om vem som har rätt att bli medborgare, att vi alla är politiska jämlikar, att vi är överens om att vi är svenskar och att vi har samma skyldigheter." (27 september 2019)

Det är allvarliga och kloka ord från en mycket respekterad och välrenommerad person. Här har vi en människa som ser på världen utifrån ett lätt vänster/svenskt socialdemokratiskt perspektiv men som konsekvent tar upp problem och samhällsområden som tyvärr många inom vänstern, socialdemokratin och i den liberala sfären har förträngt i sin iver att ropa fascism och nazism åt växande partier som kommer in mot mitten från extremhögersektsidan. 

Sheri Bermans huvudtes är att starka demokratiska partier och institutioner, med förmåga att ta tag i samtidens folkliga och samhälleliga problem, är vad som behövs för att tvinga extrempartier att demokratiseras eller dö. 

Sheri Berman har visat hur de svenska Socialdemokraterna under mellankrigstiden la socialismen på hyllan och lade allt krut på demokratin och folkliga försörjningsfrågor och därmed med starkt folkligt stöd kunde rida spärr mot ideologiska extremister. Den insikten bör vi ha med oss idag också. Upphetsade varningar för att SD - som nu är regeringsunderlag - hotar demokratin sprider stämningar om att demokratin försvagas vilket framförallt hotar socialdemokratin. Så hänger det ihop.

Magdalena Andersson har en stark ställning i Sverige. Hon bör samla ihop sig för demokratiska samhällsreformer som gör klart att oavsett var vi kommer ifrån så är vi svenskar och jämlikar med samma skyldigheter. Där bor Sveriges framtid.