Lite mer av Finspång och London vore bra för Löfven

Stig Andersson är ordförande i Finspångs Tekniska. Här på utfärd i gammalt fordon på Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar.
Stig Andersson är ordförande i Finspångs Tekniska. Här på utfärd i gammalt fordon på Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar.

Någon minns kanske "Gröna folkhemmet" som den nyvalde partiledaren och statsministern Göran Persson lanserade på vårvintern 1997.

Krönika 21 november 2020 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kampanjen var tänkt som en framåtsyftande politik som skulle möta partifolkets längtan efter en ny stor reformuppgift för partiet: Grön teknik till nytta för miljöproblem, tillväxt och jobb.Tidigare politiska reformer som till exempel den allmänna tjänstepensionen, socialförsäkringarna, grundskolan och förskolan uppfattades som samhällsförändrande strukturreformer där S-politiken pekat ut nya riktningar. Men vad var S stora uppgift nu? Mer än att genomföra saneringar av statsfinanserna? Här kom Perssons gröna folkhem som ett försök till svar. Men det lyfte aldrig riktigt. I vart fall inte som kampanj. Ute i verkligheterna hände det däremot en hel del. Jag vet inte om det går att bevisa sambanden mellan de många miljarder som staten rullade ut till kommunerna för att stödja gröna lokala insatser och den gröna utveckling som började få lite mer spring i benen vid den här tiden. 

Jag kom att tänka på Perssons gröna folkhem häromdagen när jag var på ett slags studiebesök på Finspångs Tekniska. Det kommunala bolaget har ansvar för tunga saker som värme, vatten, avlopp och sophantering. Stora gröna insatser har steg för steg genomförts under de gångna tjugo åren. Störst betydelse har kanske fjärrvärmen haft. Oljepannorna har försvunnit ute i industrierna, hos fastighetsvärdarna och i villorna. Återvinningsstationer finns överallt, fossila bränslen ersätts av andra, smarta turbiner gör el av lågtempererad spillvärme, matavfall blir biogas och det planeras för fullt för utbyggnaden av laddstolpar i samhället. Sedan ett år tillbaka är Finspångs Tekniska fossilfritt! 

Tidigare den här veckan lanserade den brittiske premiärministern och högerledaren Boris Johnson en jättekampanj för klimatet. Johnson vill att Storbritannien ska "bli världsledande på grön teknik" för att på så sätt skapa en långsiktig och hållbar tillväxt. Det ska satsas stora högar med pund på allt från skogsplantering, batteriproduktion, vindkraft, bensin/dieselbilsförbud, kärnkraft och till cykelbanor. Boris Johnsons optimistiska energi är oefterhärmlig. Perssons folkhemsansats var dock samma andas barn; låt vara i en mer lågmäld och svensk utgåva. Socialdemokraterna borde hitta åter till tillväxt och teknik. Klimatpolitiken lyfter inte som folklig fråga när plastpåseångest, tillväxtblygsel och Gretagnäll sätter bilden av politiken. Fossilfria Finspång är mer verklighetsnära. 

Ämnen du kan följa