HD kan sätta stopp för den nya mordkulturen i Sverige

Den14 februari 2023 fattade Högsta domstolen ett beslut som värmer hjärtat på oss som alltmer förtvivlat har sett på när rättsstaten i snart ett decennium mer eller mindre har lagt sig platt för den nya mordkultur som drabbat Sverige.

Riksåklagaren Petra Lundh hade total framgång i sin överklagan av ett "typiskt uppgörelsemord i den kriminella miljön." Högsta domstolens avgörande innebär dels en livstidsdom för mord, dels och framförallt ett prejudikat för hur domstolarna ska värdera bevis i liknande fall framöver.

Riksåklagaren Petra Lundh hade total framgång i sin överklagan av ett "typiskt uppgörelsemord i den kriminella miljön." Högsta domstolens avgörande innebär dels en livstidsdom för mord, dels och framförallt ett prejudikat för hur domstolarna ska värdera bevis i liknande fall framöver.

Foto: TT

Krönika2023-02-14 14:45
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Väldigt få mördare åker fast. 

HD: s avgörande i mål B 5952-21är ett så kallat prejudikat; underrätterna ska framöver ta intryck av HD: s avgörande när de prövar bevis i liknande fall. HD: s avgörande innebär att domstolen ger riksåklagare Petra Lundh rätt i sin överklagan av en hovrättsdom där en i tingsrätten livstidsdömd mördare friades helt. Vilket kommer att ge rättsstaten helt andra förutsättningar att för långa tider internera grovt kriminella gangsters. Kort sagt: Ett stort steg framåt för rättvisa och trygghet.

Högsta domstolen skriver i sitt pedagogiska avgörande hur bevisvärderingen ska gå till i dessa så kallade indiciemål där ingen säger något och där den som trots allt säger något ljuger som en häst travar.

Saken i sammanfattning: En ung man sköts till döds i oktober 2020 vid en busshållplats i Märsta. Mördaren avlossade ett flertal skott mot brottsoffret som avled på platsen. Vittnen på plats och övervakningskameran kunde inte tydligt se mördarens ansikte. Senare greps en man misstänkt för mordet. Den misstänkte mannens DNA fanns på några av de tomhylsor som påträffades på brottsplatsen. I hans bostad fanns en jacka som liknar den som gärningsmannen hade på sig vid mordet. På jackan fanns den misstänktes DNA, blodstänk från den mördade mannen och tändsatspartiklar från den typ av ammunition som användes vid mordet.

Tingsrätten ansåg att bevisningen var övertygande och dömde mannen till livstids fängelse för mord. Hovrätten menade dock att en alternativ gärningsman inte kunde uteslutas och frikände därför för mord. I sin överklagan den 5 oktober 2022 argumenterade Petra Lundh för varför HD borde ge prövningstillstånd: "Riksåklagaren konstaterar att det här målet avser en typsituation på så sätt att det rör sig om en skjutning i kriminell miljö där inget vittne har kunnat peka ut gärningspersonen, vilket innebär att åtalet bygger på bland annat tekniska spår."

Rättsstaten behöver vara mer följsam och anpasslig visavi den kriminella utvecklingen. När en ny mordkultur etablerar sig i Sverige ska det inte behöva gå flera år innan bevisprövningen justeras. Jag hoppas att Petra Lundh nu spanar efter en annan "typsituation" med koppling till den nya mordkulturen där det behövs prejudikat från HD. Utvisning av grovt kriminella personer behöver etableras som en ny svensk standard i domstolarna. Dagens ordning är lika otidsenlig som otillständig.