Vinner Petra Lundh är det en stor seger för rättvisan

Sverige år 2022 präglas av ett rekordstort antal mord och skjutningar och sprängningar i de gangstermiljöer som dessvärre etablerat sig i vårt land under det senaste decenniet.

Krönika 15 november 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När det gäller andra mord fälls en gärningsman i över 90 procent av fallen medan endast 20 procent av gangstermorden klaras upp.

Det svenska rättsväsendet är uppenbarligen illa rustat för att utreda och fälla den här sortens gängdriven kriminalitet. Det finns många problem i sammanhanget som vart och ett behöver hanteras och åtgärdas av riksdag, regering och av de rättsvårdande myndigheterna. 

Ett problem som ofta anförs är att domstolarnas bevisvärdering inte är uppdaterade visavi gangstermiljöernas framväxt och tillväxt i Sverige.  Därför är det mycket hoppingivande att riksåklagaren Petra Lundh har fått prövningstillstånd vid Högsta domstolen. Riksåklagaren vill att HD ska uttala sig om riktlinjer för domstolarnas bevisvärdering i typiskt gängkriminella mål.

Saken i korthet: En ung man sköts till döds i oktober 2020 vid en busshållplats i Märsta. Mördaren avlossade ett flertal skott mot brottsoffret som avled på platsen. Vittnen på plats och övervakningskameran kunde inte tydligt se mördarens ansikte. Senare greps en man misstänkt för mordet. Den misstänkte mannens DNA fanns på några av de tomhylsor som påträffades på brottsplatsen. I hans bostad fanns en jacka som liknar den som gärningsmannen hade på sig vid mordet. På jackan fanns den misstänktes DNA, blodstänk från den mördade mannen och tändsatspartiklar från den typ av ammunition som användes vid mordet.

Tingsrätten ansåg att bevisningen var övertygande och dömde mannen till livstids fängelse för mord. Hovrätten menade dock att en alternativ gärningsman inte kunde uteslutas och frikände därför för mord. 

I sin nu beviljade överklagan till HD skriver Petra Lundh: "Målet i fråga bär en uppenbar prägel av ett uppgörelsemord i kriminella kretsar och torde vara ett relativt typiskt ärende när det avser den bevisning som är tillgänglig för rättens bedömning. Mot den bakgrunden finns ytterligare behov av förtydligande vägledning från Högsta domstolen om hur denna typ av mål bör bedömas. (--) Det finns enligt min bedömning förutsättningar för att en prövning av målet skulle få en generell betydelse för den framtida rättstillämpningen."

Huvudförhandlingen i HD är 22-23 november. Kommer Högsta domstolen fram till ett klokt och framåtlutat beslut så kan det vara av stor betydelse för den fortsatta brottsbekämpningen. Slår HD dövörat till så ökat trycket på justitieminister Gunnar Strömmer att komma fram med ny lagstiftning. 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa