För säkerhets skull bör politiken ta sig samman

Säpo har rätt. Indelningen av extremister i ordinära politiska/religiösa fack leder tankarna fel och sporrar främst till fåniga, verbala slagsmål om det är höger, vänster eller islamism som är värst.

Krönika 25 mars 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Säkerhetspolisen har nu lämnat över sin rapport för året 2021. Vid presentationen på förmiddagen den 24 mars gled Säpochefen Charlotte von Essen sömlöst in i 2022. Kriget som pågår i Ukraina sedan en månad tillbaka har enligt Säkerhetspolisen, på många sätt förvärrat ett redan svårt säkerhetspolitiskt läge i Sverige. Krig sporrar - likt den nyss genomlevda pandemin- såväl konspirationsteorier som misstro mot samhällets styrka och förmåga.

Säpo skriver att "vi måste vara medvetna om att ord har betydelse. När hat och hot vräks ut på nätet göder det våldsbejakande extremister. (--) När gränsen för vad som är normalt att uttrycka hela tiden flyttas fram kan det leda till att våldsbejakande extremister tycker sig ha stöd, inte bara för sin uppfattning, utan även för att begå brott." På pressträffen talade Charlotte von Essen om "hård retorik och stark polarisering" som gödningsmedel för extremism. Det är en viktig poäng som tidigare även framhållits av bland andra Henrik Ekengren Oscarsson som i SNS Demokratirådsrapport 2021 uppmanade  "politiker, opinionsbildare och andra elitaktörer "att ta ansvar för sitt agerande och avstå från att "torgföra onyanserade narrativ, demonisera meningsmotståndare och deras anhängare." Det är lätt att skylla allt elände på "nätets" troll och hatare. Men de stora medier och partier som under lång tid har hetsat mot andra partier som vore de Hitlers "blåbruna" arvtagare bör nog rota runt lite i sina egna navlar innan de gråter krokodiltårar över att antalet terrorbenägna galningar per ytenhet tycks ha ökat.

Säpo pekar också på politiska misslyckanden som på olika sätt drivit på utvecklingen åt fel håll: "När samhället inte fullt ut kan stå emot parallella samhällsstrukturer, och många unga upplever ett utanförskap, är kriminella liksom extremister duktiga på att erbjuda en väg framåt. Där spelar det ingen roll om det finns ett brottsregister sedan tidigare, eller om skolgången är ofullbordad. Tvärtom kan det nästan vara en fördel," skriver Säpo.

Att Sverige misslyckas med att utvisa personer som Säpo identifierat som säkerhetshot är även det något som bidrar till sämre säkerhet i Sverige.

Ahn-Za Hagström är senior analytiker vid Säkerhetspolisen. Hon konstaterar i årsrapporten att det på sikt kan bli "mindre relevant att dela in extremistmiljöer på en vänster- eller högerskala, eller utifrån religiös och politisk åskådning." Kloka ord. Indelningen av extremister i ordinära politiska/religiösa fack leder tankarna fel och sporrar främst till fåniga, verbala slagsmål om det är höger, vänster eller islamism som är värst. 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa