Hot och hat kommer oftare inifrån än utifrån politiken

Det är något som skaver med den återkommande mediarapporteringen om "hat och hot" mot politiker.

Krönika 17 februari 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Problemet är i det ensidiga fokuset på att attackerna kommer utifrån. Avsaknaden av analys av det egna beteendets betydelse för det bemötande som drabbar politiker är också en stor brist i sammanhanget. 

SNS Demokratiråd med statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson i spetsen presenterade i mars 2021 en rapport om "polariseringen i Sverige."  Rapporten visade att den ökande politiska polariseringen i riksdagen inte motsvaras av en liknande polarisering ute i samhället. Sverige har traditionellt en hög grad av polarisering mellan partierna. Konflikterna rör sig i stort på högervänsterskalan och balanseras enligt Demokratirådet av att vi "har en konsensusinriktad politisk kultur, ett flerpartisystem med proportionella val och medborgare med en allsidig nyhetskonsumtion." Henrik Ekengren Oscarsson och hans kollegor manade "politiker, opinionsbildare och andra elitaktörer "att ta ansvar för sitt agerande och avstå från att "torgföra onyanserade narrativ, demonisera meningsmotståndare och deras anhängare, och visa bristande respekt för demokratiska processer." (DN Debatt 25 mars 2021)

Politiker och opinionsbildare som beter sig just på sådana sätt som Ekengren Oscarsson varnar för är således en stor del av problemet med hat och hot. De mest påverkbara hoten kommer därför inifrån politiker/opinionsbildarskrået självt. Vad värre är så är det inte enbart gaphalsarna och lögnarna som drabbas när den vind man sått blir till en storm och slår över i attacker och förföljelser. Inte sällan är det hedervärda och seriösa politiker som får ta smällarna. Jag tänker till exempel på Irene Svenonius, ledande politiker i den sedan länge M-styrda Stockholmsregionen. 

Hon har demoniserats av allt från terrorgruppen AFA som vandaliserat hennes hem och till eilitopinionsbildare i Aftonbladet som torgfört att hon borde sitta i fängelse. Kampen om makten i Stockholm är intensiv; S vill gärna återerövra det folkrika flaggskeppet. Vilket förstås är helt naturligt. Risken för att hamna i symbios med "hat och hot-grupper" ska emellertid inte förtigas. En personfixerad och djupt osaklig opinionsbildning är kommunicerande kärl med hat och hot. Steget är inte långt från att påstå att "Svenonius offrar de sjuka barnen" (Aftonbladets ledarsida) till att någon ger sig på hennes barn. Aida Hadzialic (S) är den som utmanar Irene Svenonius om makten i Stockholmsregionen. Hon och vi alla har allt att vinna på att kampen förs med blanka vapen. 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa