Det allmänna behöver visa styrka, enighet och förmåga

Erik Nord är utredningschef vid polisregion väst och en erfaren och rejäl polis. I takt med att polisen får nya möjligheter att övervaka och kontrollera de kända kriminella kommer åklagarna att kunna få fram bättre bevis för fler fällande domar.
Erik Nord är utredningschef vid polisregion väst och en erfaren och rejäl polis. I takt med att polisen får nya möjligheter att övervaka och kontrollera de kända kriminella kommer åklagarna att kunna få fram bättre bevis för fler fällande domar.

Söndagskvällens Agenda i SVT var upplagt som en slags uppföljning av det tal till nationen som statsminister Ulf Kristersson höll för några dagar sedan. Det var ett bra upplägg.

Krönika 2 oktober 2023 15:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ett bra urval av gäster gjorde saken än bättre. Bra kommunpolitiker från hårt våldsdrabbade platser och profilerade och genomtänkta åklagare och poliser visade övertydligt var vi befinner oss just nu, varifrån vi kommer och vartåt vi ska gå. Nuet är repressivt; det är bara så det är. Det är inget önskvärt men verkligheterna visar vägen.

Jag har vid några tillfällen tidigare uppmärksammat beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark och nationalekonomen Ingvar Nilsson för deras gedigna och erfarenhetsbaserade arbete om hur gängkriminaliteten ska kunna trängas tillbaka här och nu och på lite längre sikt. De talar om att det allmänna behöver tre segrar: Slaget, kriget och freden ska vinnas. Slaget handlar om att alla tillgängliga lagliga medel ska användas för att fånga in och låsa in så många som möjligt av de som skjuter och spränger och skrämmer vanligt folk till döds i Sverige just nu. Det allmänna måste visa styrka och förmåga såväl visavi de kriminella som gentemot medborgarna i stort. Ett vunnet slag ger möjligheter att vinna kriget genom att styra in barn och ungdomar i riskzonen mot hederliga och hyggliga livsvillkor. Ett vunnet krig ger chansen för det allmänna att vinna freden genom att etablera en stark social samhällsnorm med mycket begränsad invandring, kunskapsskolor för alla och en konsekvent arbetslinje för välstånd och välfärd. 

I Agenda medverkade kommunstyrelsens ordförande i Uppsala Erik Pelling (S) och hans kollega i Haninge Sven Gustafsson (M). Pelling var angelägen om att betona de stora linjernas samsyn mellan S och M när det gäller invandring och kriminalitet här och nu och framåt. Gustafsson I Haninge ville ha tydligare hjälp från staten för att vinna slaget mot de barnkriminella och han manade på sitt parti att göra Sverige till ett bättre invandringsland på sikt. Åklagaren Anna Svedin talade om Sverige som ett "u-land" när det gäller teknisk övervakning av de kriminella. Både hon och Erik Nord som är utredningschef i den västra polisregionen såg stora möjligheter i de förslag om bland övervakning och kontroll som statsministern annonserade i sitt tal. 

Det är helt grundläggande viktigt att det samhällsbärande Sverige samlar ihop sig för att kunna vinna slaget mot de kriminella. I den frågan var kvällen i Agenda ett styrkebesked. Vi har satt oss i ett läge där medveten repression tyvärr är det som krävs för att kunna få ordning på Sverige igen.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa