Allvar och omprövning präglade Hallengren på förstamaj

Det socialdemokratiska förstamajfirandet kretsade naturligtvis mycket runt det yttre våldet i form av Ryssland och det inre våldet i form av extrema upplopp och bisarra rekord i gangstermord.

Krönika 2 maj 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

2022 har klart och kort sagt börjat i våldets tecken. Själv lyssnade jag på socialminister Lena Hallengren som talade i Norrköping. Hallengren är, trots att hon ännu inte fyllt femtio, något av en partiveteran. Hon utsågs till sitt första statsrådsuppdrag redan för tjugo år sedan och hon har rört sig i rikspolitiken i ett kvarts sekel. Hon har också en plats i det verkställande utskottet inom Socialdemokraterna. Lena Hallengren är med andra ord en tydlig del av partitoppen. Hennes period som socialminister har sedan januari 2020 närmast helt präglats av pandemin. Med uppdraget som socialminister följer ett politiskt ansvar för sjukvården - även om den dagliga driftsansvaret är decentraliserat till regionförvaltningar/politiker. Så Lena Hallengren har minst sagt fått göra skäl för arvodet under den här mandatperioden. Hon är en tuff, ärrad men också självtänkande maktpolitiker. Därför var det extra intressant att lyssna på henne denna första maj när så mycket av allvar och omprövning präglar samhället. Det hon säger och ger uttryck för är vad partiledningen säger och funderar på. 

Lena Hallengren nämnde Nato i sitt tal; som ett av de möjliga "vägvalen". Hon betonade att även andra uppfattningar än ja till Nato också är beslut som har konsekvenser: När verkligheten förändras, när marken rör sig under våra fötter – då är det också ett vägval att stå kvar. Det finns inga icke-beslut", sa Hallengren på första maj i Norrköping. Till Radio Östergötland sa hon senare på dagen att hon "lutade åt ett ja till Nato": "Jag lutar nog åt ett ja. Så ser det ut i opinionen och det är ingen större skillnad på socialdemokratiska partiet och opinionen på det sättet, vi följer varandra ganska väl".

I frågan om gangsters och våldsamma upplopp knöt Lena Hallengren an till statsminister Magdalena Anderssons raka budskap från förra veckan. Hallengren sa i sitt tal: "Vi har haft för dålig integration samtidigt som invandringen varit stor. Samhället har tillåtits bli för svagt där polis och socialtjänst fått för små resurser. Lagstiftningen har inte följt med i utvecklingen. Vi ser det."  

Så hänger det ihop. Som Lena Hallengren sa till Östgötaradion så är det när så krävs "ingen större skillnad på socialdemokratiska partiet och opinionen på det sättet, vi följer varandra ganska väl". Vilket är precis som det ska vara. 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa