Botkyrka har några stenar som solklart behöver vändas

Man kan börja med att intervjua de nyaste medlemmarna i Botkyrka. Då kan det skapas klarhet om det kriminella inflytandet.

Ledare 9 februari 2023 05:15
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På onsdagen meddelade S-ledaren Magdalena Andersson att uppgifterna om att det förekommit gängkriminella personer bland de röstande på ett viktigt partimöte självklart är "någonting som man måste gå till botten med, det finns ingen plats för gängkriminella i Socialdemokraterna" (TT 8 februari) 

Vad det handlar om är det uppmärksammade medlemsmötet hos S i Botkyrka den 28 januari då det voterades om förtroendet för kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin (S). Hon förlorade omröstningen md ett par rösters marginal. Redan dagen efter mötet började det cirkulera uppgifter i media om att det skulle finnas kopplingar mellan ett lokalt kriminellt nätverk och den vinnande sidan i omröstningen. Sensationella uppgifter naturligtvis. 
 

Steg för steg har saken klarnat något; framförallt genom tidningen Expressens försorg. Arbetarnas bildningsförbund - ABF - är en del av den socialdemokratiska sfären. Tidigare har ABF i Botkyrka/Salem bedrivit fritidsverksamhet för kommunens räkning. I en granskningsrapport framkom att kända kriminella personer varit involverade i ABF: s verksamhet på olika sätt. Ebba Östlin och den övriga kommunledningen beslutade att med kort varsel avbryta samarbetet med ABF. Vilket vållade ilska hos personer inom ABF och vilket i sin tur kan ha ökat trycket i den konflikt som sedan tidigare fanns mellan olika falanger i det lokala S-partiet i Botkyrka.

Politiska partier ingår självklart i den korruptionsriskabla sektorn. Partier har makt, har stora summor i statsbidrag och har monopol på att fördela offentliga uppdrag med höga arvoden till tusentals människor. Partier på olika nivåer kan till exempel styra över/påverka hur mark ska användas, vilka som får tillstånd att servera alkohol, driva förskolor, bygga hus, hämta sopor, sälja vapen, bedriva entreprenader inom en rad olika verksamheter som bland annat fritidsgårdar för ungdomar. Antalet aktiva medlemmar i partierna har gradvis sjunkit. För den förslagne kan det vara relativt lätt att tillsammans med en grupp aktivister och/eller nyttiga idioter skaffa sig makt över även större partiers beslut och politik. 

Socialdemokraterna behöver därför snabbt och fördomsfritt ta tag i det här. Stenarna i Botkyrka behöver vändas. Ledningen får inte rädas att det är namnkunniga personer inblandade. Man kan börja med att intervjua de nyaste medlemmarna i Botkyrka. Då kan det skapas klarhet om det kriminella inflytandet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa