Andreas Carlson behöver ge raka besked om järnvägen

För precis en vecka sedan lämnade den nya regeringen sin första budget till riksdagen.

Ledare 15 november 2022 06:15
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I det omfattande dokumentet finns följande skrivning på sidan 39 i budgetens kapitel 22 som handlar om utgiftsområdet Kommunikationer". "Regeringen avser inte att fullfölja utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg. För de tre etapperna på de tidigare planerade sträckningarna (Ostlänken, Hässleholm– Lund och Göteborg–Borås) som redan ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 behöver en separat analys genomföras."

Ostlänken utgörs av 160 kilometer ny järnväg mellan Järna och Linköping och är den första delen av en ny stambana för regional- och fjärrtrafik med en maximal hastighet på 250 kilometer i timmen. Någon räls för höghastighetståg är det alltså inte frågan om. Efter 20 år av förberedelser och analyser är allt klart. På sin hemsida skriver Trafikverket: "Planering och projektering av Ostlänken pågår för större delen av sträckan. Vi börjar bygga stambanan år 2024 och öppnar för trafik år 2035."

Självfallet väcker det oro och frågor när regeringen skriver i sin budget att Ostlänken behöver genomgå en "separat analys". Varför "behövs" det? Den 8 november, då budgeten kom, började vi på Folkbladet att söka infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) för att få ett svar på just en frågan; vad betyder "separat analys" på vanlig svenska? Vi har ännu inte fått något svar. Carlsons pressekreterare har vid två tillfällen lovat svar och besked "i morgon förmiddag". Vid en telefonkontakt med en assistent på departementet gjordes det "tummen upp" av de ansvariga för ett besked "under dagen." Men som sagt. Hittills ännu inte ett pip från Carlson. 

Det finns ett antal tänkbara svar på vad som pågår. Antingen tänker sig regeringen att stoppa bygget av den nya stambanan Ostlänken. Vilket vore ett hårt slag för tågtrafikens framtidstro i Sverige. Och ett enormt slöseri med tanke på allt arbete som lagts ner. Eller så har regeringen strulat till det för sig. Det kan till exempel finnas skäl att hesitera inför bygget Göteborg-Borås (Jönköping). När nu höghastighetstågen har lagts på hyllan kanske det är mer ändamålsenligt med en ny regionalbana på sträckan? För att istället satsa på Västra stambanan från Alingsås och in till Göteborg? På den södra stambanans mest södra del är det en del olöst gurgel om trafiken genom Lund. Kanske behövs lite mer separata analyser där? Man varför dra in Ostlänken i det där analysrummet? Andreas Carlson behöver hur som helst träda fram och ge besked. Det här duger inte. 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa