Snabba samarbeten präglar Finspång

Fredagen den 10 juli resonerade jag om Finspångs bevisade och fördomsfria förmåga att så att säga "Fånga tillfället i flykten" när det gäller industrin.

Krönika 17 juli 2020 12:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Artikeln i Folkbladet slutade med orden: "Korttidspermitteringar och varsel i Finspångs industrier är en mycket svår prövning. Det gäller att ha ögonen öppna för de tillfällen som flyktar förbi. Mer om detta nästa fredag."

Nu är det "nästa fredag." Jag närmar mig de svåra frågorna genom att återgå till kloka iakttagelser från några av alla de näringslivspersoner i Finspång som jag talat med under åren. Nyligen talade jag med Patrik Sivesson på Gränges. Han talade om Finspångs "samarbete och snabbhet" som viktiga fördelar till vardags såväl som i kriser: "En av Finspångs fördelar och framgångsfaktorer är att det finns ett samarbetsinriktat klimat ute på arbetsplatserna. På andra orter har jag slagits av att tonen på arbetsplatserna har varit hårdare mellan arbetare och tjänstemän. I Finspång har man istället utvecklat bättre delar av bruksandan. Sådant gör skillnad. Finspång har snabbheten i blodet skulle jag vilja säga. Närheten mellan olika aktörer gör att beslutsvägarna är korta och att tilliten är stor. Sådant är avgörande. (3 juli 2020)

För ett par år sedan besökte jag bröderna David och Martin Johansson på Finspångs Brunnsborrning. De tryckte på att "det är bra att driva företag i Finspång. Här finns många ”praktiska och arbetsamma” människor och flera industriföretag att samverka med. De uppskattar också "satsningarna som gjorts på till exempel Arena Grosvad, CNG, Vallonbygdens höghus och det nya Vårdcentrum som byggs just nu." (12 januari 2018)

I början på juni i år träffade jag Kerstin Algren som är köttbonde på Ljusfalls Gård tillsammans med sambon Kjell. Av många intryck jag bar med mig från mina timmar på gården väljer jag att lyfta fram känslan av "mångsyssleriets självklarhet" som stod som en aura runt Kerstin: "För att kunna ta ut två löner ur verksamheten behöver de göra mycket vid sidan av djurhållningen. Kjell kör på entreprenad åt andra bönder i trakten, de är återförsäljare av reservdelar och ensilageplast till foderbalarna, Kerstin åker runt med köttlådor till kunder i Norr- och Linköping och det ena med det andra. (5 juni 2020) 

Anna Lövheim är verksamhetsledare på Tillväxt Finspång. Vi talades vid strax efter midsommar i år. Hon framhöll öppenheten och kompetensen i Finspång: "Jag ser världsledande kompetens i industriföretag och en öppenhet gentemot resten av världen som är lika imponerande som löftesrik. (26 juni 2020)

Finspång har också en unik samlingsplats i gymnasieskolan CNG. Här möts stora och små industrier och ledande politiker och tjänstemän för återkommande styrelsemöten som samtidigt fungerar som ett slags informella utvecklings- och problemlösningsträffar. Norrköping är väl sisådär sex gånger större än Finspång. Storleken till trots så har dock Finspång en avgörande betydelse för Norrköpings välstånd och välfärd. Globalt konkurrenskraftiga industrier i Finspång utgör Norrköpingsbornas största privata arbetsgivare. Det är väl tämligen allmänt känt att det förhåller sig på det sättet.

Jag har samtalat med flera elever, lärare och rektorer/arbetsledare på skolan under årens lopp. Varje besök har givit nya inblickar och ny förståelse för industrins villkor i samhället. För drygt ett par år sedan talade jag med läraren Zlatko Karov. Han talade om att industriarbete alltid har innehållit komplicerade och sammansatta moment som krävt både huvud och armar. Det nya nu är väl kanske att den moderna verkstaden ligger betydligt närmare kontorslandskapets miljö än den bullriga och rökiga fabriken: "Utvecklingen går snabbt. För inte alls länge sedan fanns det en rad olika specialistkompetenser runt till exempel en CNC-svarv. Nu krävs ofta att en ensam operatör ska ha kompetensen att sköta hela processen”. (4 maj 2018)

Finspångs industrier och företag är nu i ett läge där man, precis om överallt annars i den pandemidrabbade världen, har att söka sig fram på delvis okända stigar. I industrins dna ligger förvisso att ständigt anpassa sig till upp- och nedgångar på marknaderna. Så något helt nytt fenomen är det inte som utmanar industrins och företagen - och därmed vårt välstånd och vår välfärd - just nu. Men det kommer att bli svårt och tungt och nervöst och osäkert för många; så är det. Samarbete, snabbhet, kompetens, öppenhet och mångsyssleriets självklarhet är värden som kommer att göra resan lite lättare för Finspångs industri. 

 

 

 

 

 

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fastighetsaffärer

Fastigheten på Tunnlandsvägen 19 i Finspång såld igen - med stor värdeökning

Fastigheten på Tunnlandsvägen 19 i Finspång såld igen - med stor värdeökning

Debatt: Vi behöver ta itu med Finspångs risker och sårbarheter

Vi behöver ta itu med Finspångs risker och sårbarheter
Fastighetsaffärer

Norra Storängsvägen 55

Fastighetsaffärer

Tunnlandsvägen 19

Fastighetsaffärer

Hus i Sonstorp, Finspång får ny ägare

Hus i Sonstorp, Finspång får ny ägare
Visa fler