Vi är beredda att försvara oss med våld om så krävs

Mattias Ottosson är riksdagsledamot för S i Norrköping och ledamot i försvarsutskottet.

Mattias Ottosson är riksdagsledamot för S i Norrköping och ledamot i försvarsutskottet.

Foto: Fredrik Jonson

Debatt2021-04-12 09:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill bidra till att minska spänningarna i vårt närområde. Tyvärr har de istället ökat de senaste 10 åren. Det är därför Sverige nu gör den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet. Men Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska beslutas i Sverige - inte i Bryssel, Washington eller Moskva. Vår säkerhetspolitiska doktrin är välkänd och respekterad. Att ändra den skulle förändra det säkerhetspolitiska läget och leda till ökade spänningar i vår del av Europa. Detta skulle inte gynna någon. 

Den kraftigt höjda militära beredskapen som vi socialdemokrater inledde ett efter valet 2014 sänder tydliga signaler till omvärlden. Vi kommer inte vika ned oss för hot eller ge oss vid ett väpnat angrepp. Vi är beredda att försvara våra fri- och rättigheter även med våld om det skulle krävas. Moderaterna väljer nu att slåss mot väderkvarnar. (Folkbladet 6/4) Istället borde de fokusera på politisk pragmatism. 

Totalt kommer 79 miljarder kronor att tillföras det militära försvaret under perioden 2021-2025. Tillsammans med de anslagsökningar som regeringen beslutat, föreslagit och aviserat under perioden 2014–2020 kommer satsningarna på det militära försvaret att ha ökat med 85 procent mellan 2014 och 2025. Nya regementen etableras på flera platser i Sverige. Ubåtsdivisionen utökas till fem ubåtar. I takt med införandet av JAS 39 E ombeväpnas successivt fyra stridsflygdivisioner. Hemvärnet får ny materiel. 

Det vi nu ser är den största satsningen på försvaret sen 1950-talet. En avsevärd skillnad från moderaternas tidigare linje om att försvaret är ett särintresse och där den allmänna värnplikten avskaffades med tre rösters marginal i riksdagen. Sent ska syndaren vakna.

Sveriges internationella samarbeten har aldrig varit fler än idag. Vi socialdemokrater har intensivt arbetat för att stärka banden till bland annat våra nordiska grannar, länderna runt Östersjön, Frankrike och Storbritannien. Banden till USA har aldrig varit starkare än nu. Sverige har också ett välutvecklat samarbete med Nato. En socialdemokratiskt ledd regering är garanten för ett självständigt Sverige som samarbetar med vilka vi vill och bygger stark militär förmåga. Det är det som inte bara sänder skarpa signaler till omvärlden, det är också det som på ett konkret sätt skyddar vårt land och våra intressen, upprätthåller en hög trovärdighet i arbetet med att dämpa konflikter, minska spänningar och bidra till fred och stabilitet.

Niklas Karlsson är riksdagsledamot för S i Skåne och vice ordförande i riksdagens försvarsutskott.
Niklas Karlsson är riksdagsledamot för S i Skåne och vice ordförande i riksdagens försvarsutskott.