Vi vet faktiskt inte om vi får hjälp om vi angrips

Vad säger den socialdemokratiske riksdagsledamoten Mattias Ottosson? Är du beredd att lämna gamla låsningar och göra vad som är bäst för Sverige och arbeta för att en Natooption införs i Sveriges säkerhetspolitiska linje?

John Widegren är riksdagsledamot för Moderaterna i Östergötland. Idag ställer han och en partikollega frågor om Nato till Mattias Ottosson, riksdagsledamot (S) i Norrköping. På bilden syns John Widegren medverka i Folkbladets podd "Widar Möter".

John Widegren är riksdagsledamot för Moderaterna i Östergötland. Idag ställer han och en partikollega frågor om Nato till Mattias Ottosson, riksdagsledamot (S) i Norrköping. På bilden syns John Widegren medverka i Folkbladets podd "Widar Möter".

Foto: Widar Andersson

Debatt2021-04-06 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige befinner sig i ett osäkert omvärldsläge. Därför borde alla möjligheter att stärka Sveriges säkerhet kunna hållas öppna, inklusive ett Natomedlemskap. En majoritet av riksdagens partier har också uppmanat regeringen att tydliggöra detta genom att införa en Natooption. Socialdemokraterna vägrar dock att ens överväga detta. Vi skulle därför vilja fråga försvarsutskottets ledamot och Norrköpingsbon Mattias Ottosson (S) – varför vill ni inte stärka Sveriges säkerhet genom att införa en svensk Natooption?

Finland har sedan mer än 20 år tillbaka en Natooption i sin säkerhetspolitiska linje. Natooptionen betyder att Finland håller möjligheten att söka medlemskap i Nato öppen. Detta är en stark signal till Ryssland att man från finsk sida är öppen för alla sätt att värna Finland i händelse av kris eller krig. Regeringar av olika politisk färg har under årens lopp stått bakom den finska Natooptionen.

Försvarsbeslutet som togs av Sveriges riksdag den 15 december förra året innebär en betydande förstärkning av Sveriges försvar under kommande år. Det är helt nödvändigt. Att Sverige har ett starkt nationellt försvar är grundläggande för våra möjligheter att kunna värna vårt territorium och våra intressen. 

Sveriges säkerhet skulle öka om vi dessutom var fullvärdiga medlemmar i Nato – världens starkaste försvarssamarbete. Det vore också naturligt eftersom vi idag bygger hela vår försvarsplanering och krigsorganisation på att vi ska få hjälp av Nato-länder i händelse av krig. Svagheten är att vi gör det utan att vara medlemmar av Nato och de gemensamma försvarsgarantierna. Vi kan därför inte veta att Sverige faktiskt skulle få hjälp vid ett angrepp.

Socialdemokraterna måste vakna upp och inse vad deras partikamrat, Folkbladets politiske redaktör Widar Andersson redan förstått. Han skriver om Socialdemokraternas ovilja att införa en svensk Natooption: ”Något sådant veto har dock S inte kvar. Här behöver partiet förnyelse. Om ett väpnat angrepp inte kan uteslutas så bör väl heller inte en Natooption uteslutas?” Vad säger den socialdemokratiske riksdagsledamoten Mattias Ottosson? Är du beredd att lämna gamla låsningar och göra vad som är bäst för Sverige och arbeta för att en Natooption införs i Sveriges säkerhetspolitiska linje?

Mattias Ottosson är riksdagsledamot för S i Norrköping och försvarspolitiker.
Mattias Ottosson är riksdagsledamot för S i Norrköping och försvarspolitiker.