Vetot skyddar liv, hälsa och egendom i lokalsamhället

Kommuners vetorätt mot vindkraft äventyrar industrins omställning och tillväxt.

Debatt 4 maj 2022 07:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det hävdar Daniel Badman (Folkbladet 2/4).  På uppdrag av Svensk Vindenergi har konsultföretaget Westander klimat och energi kommit fram till att 8 av 10 vindkraftverk får nej av det kommunala vetot. Kanske är det så, kanske inte. I ett annat ärende där Svensk Vindenergi var beställare av en konsultrapport framhöll Daniel Badman till den statliga nämnd som har att utöva etisk tillsyn över forskning att: "Svensk Vindenergi inte är en sådan utförare av forskning som omfattas av 3 § lagen (20 19:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. ”

Trovärdigheten hos de konsultrapporter som beställs av Svensk Vindenergi är därför i grunden obefintlig. Vad det handlar om är beställda partsinlagor. 

Emellertid – om det är som Daniel Badman påstår - 8 av 10 vindkraftverk får nej av det kommunala vetot, finns väl anledning att fråga varför. Kan det vara så Daniel Badman, att det kommunala vetot speglar lokalsamhällets krav på omsorg om enskilda individers hälsa, integritet och rätten till skydd för sin egendom? Det är dessutom numera ställt utom varje rimligt tvivel att en vindkraftsetablering sänker värdet på fastigheter i omgivningen. Det handlar här inte om några småbelopp. Hur ser Svensk Vindenergi på de här frågorna? Kan det vara så Daniel Badman att vindindustrin med nuvarande ordning kränker grundläggande mänskliga rättigheter?  Och är det i så fall intressen utan tyngd i det samhälle som Vindindustrin förespråkar? 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Debatt: Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan

Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan

Debatt: Statens girighet har trumfat klimat och energi (1)

Statens girighet har trumfat klimat och energi (1)

Ledare: Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid

Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid

Debatt: Ansvar kommer att utkrävas om kommunen säger ja

Ansvar kommer att utkrävas om kommunen säger ja
Visa fler